Jak vězí vedení SL stále v pasti smíření

 

Ve svém vánočním vydání měly “Sudetendeutschen Zeitung” z roku 2008 čtyřsloupcový článek o uvedení knihy „Česko-německé drama“ od Gerda Schultze-Ronhofa, s textem a obrázky, na své 3. straně. V Mnichovském Press Clubu  představil autor 12. prosince 2008 svou tehdy poslední práci a diskutoval o ní s předsedou správní rady Sudetoněmecké nadace a nedávným mluvčím „sudetských“ Němců, Johannem Böhmem. Dnes se zdá nemyslitelné, že by Sudetoněmecký dům poskytl své místnosti pro takové akce. A jak působí politické křídlo  Bernda Posselta, není to pravděpodobně možné ani o deset let později.

V prosinci roku 2017 chtěla Hausnerova nadace, založená „sudetským“ Němcem z USA,  vyznamenat úspěšného autora, generálmajora D. Schultze-Ronhofa za jeho nasazení pro požadavky „sudetských“ Němců. Přijala náhradou "Dům Německého východu" v Mnichově a krátce na to se dozvěděla, že by jí byla pronajatá hala odepřena. Tento proces opět svědčil o duchu doby, který dnes političtí vůdci „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ (SL) uctívají.

Zdá se to velmi zvláštní a svědčí to o obrovském propojení a politické závislosti současného vedení SL na aktuální politice. Projevuje se v politické korektnosti činovníků SL, kteří se chtějí vyhnout všemu, co by mohlo nalít byť jen kapku vody do vína jejich (podle nich) dobrých vztahů mezi Prahou, Mnichovem a Berlínem.

Sudetští Němci jsou čtvrtý kmen Bavorska, jak vyhlásil bavorský premiér Hans Erhard na Sudetoněmecký den roku 1954. Ani dnes není v Bavorsku „sudetským“ Němcům formálně dovoleno zasahovat se svými oprávněnými požadavky do česko-německých vztahů. Proto musí přinášet oběti.

Vedení SL se přizpůsobuje ve spojitosti s ročními příspěvky v šesticiferné výši. Proto může pokračovat v postupu proti skupinám odpůrců a jednotlivým členům, kteří se nechtějí takovýmto způsobem vzdát svých legitimních požadavků. Úřad pod Christophem Lippertem používá jakoukoliv propagandu, aby zpracoval základnu. Tato politika utajování a ustupování České republice však v dlouhodobém horizontu nemění mantru přesvědčení „sudetských“ Němců. Bezpodmínečné smiřování spolkového předsedy „sudetských“ Němců, Bernda Posselta, je však propagováno.

To si myslí Claus Hörrmann od „Sudetských“ Němců v Sasku e. V. "

Witikobrief č. 2, květen/2018, str. 19

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf