Jak hlasovali naši poslanci EP o usnesení o klimatických uprchlících

15.2.2018 EP Shark Pavel Dudr

Monica Pilloni nás upozornila na usnesení Evropského parlamentu o spravedlnosti v oblasti klimatu (1) s označením A8-0403/2017, kde se mj. praví:

„D. vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN je 781 milionů osob ve věku 15 let a starších negramotných…

U….. vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace OSN pro migraci ve svém hodnocení důkazů konstatuje, že počet osob, které budou do roku 2050 v důsledku změny klimatu vysídleny, by se mohl pohybovat mezi 25 miliony a 1 miliardou osob s tím, že nejčastěji uváděným odhadem je 200 milionů lidí;….
AC. vzhledem k tomu, že Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 nezahrnuje kategorii „klimatických uprchlíků“;…

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby přispěly ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci s cílem chránit klimatickou spravedlnost uznáním skutečnosti, že změna klimatu vede k migraci, poskytovat vstupy založené na lidských právech a začleňovat do celého globálního paktu zásadu rovnosti žen a mužů v souladu s potřebami lidí vysídlených v důsledku změny klimatu;“ (2)

Zřejmě není náhodou, že tento návrh podala levicová švédská poslankyně Linnéa Engström. Protože rozvrat Švédska probíhá úspěšně už delší dobu, asi je třeba ho rozšířit na celou EU. / Švédská statistická kancelář BRÅ vydala nové šokující údaje: v roce 2017 bylo hlášeno 7 320 znásilnění . To je nárůst o 10% za pouhý rok (3). A údaje o počtech únosů se podle Eurostatu již několik let ze Švédska nezveřejňují./

Zmíněné usnesení EP bylo přijato v poměru 485 / 117 a 20 se zdrželo hlasování. Poslanci zvolení za ČR hlasovali podle (4) :

PRO : Keller, Poc, Poche, Sehnalová - ČSSD
Kohlíček, Konečná, - KSČM
Niedermayer, Štětina, TOP 09
Šojdrová, Svoboda, Zdechovský, - KDU-ČSL
Polčák,- STAN
Telička – ANO

PROTI : Tošenovský, Zahradil, - ODS
Payne – SSO

ZDRŽELI SE : Charanzová, Dlabajová, Ježek, - ANO
Pospíšil, - TOP 09

Prameny:
(1) http://pravyprostor.cz/eu-otevre-hranice-pro-miliony-klima…/
(2) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do…
(3) https://www.10news.one/shocking-statistics-1-in-8-swedish-…/
(4) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do… str. 66

http://www.novarepublika.cz/…/jak-hlasovali-nasi-poslanci-e…