Jaká je historická pravda?

Opakované odpovědi na opakované dezinformace a lži


Československo jako signatární stát Pařížské reparační úmluvy mělo za povinnost německý majetek konfiskovat, a to tak, aby se nikdy nemohl vrátit do německých rukou. Nadto hodnotu takto konfiskovaného majetku jsme nemuseli odečítat ze svého reparačního účtu.


Kdo si prostudoval Pařížskou reparační úmluvu, zjistí, že výše uvedené zakotvovala. Pohádky o tom, že majetek tzv. sudetských Němců, který jsme konfiskovali, byl zálohou na německé reparace nebo že nemáme nárok na reparace, poněvadž jsme konfiskovali německý majetek, jsou znakem neznalosti Pařížské reparační úmluvy, nebo v tom horším případě, šířením "sudeťácké" propagandy. Kdo chce mluvit o reparacích pravdu, měl by si prostudovat i závěry jaltské a postupimské konference představitelů vítězných mocností. Povídačky o tom, že téma reparací bychom neměli v současnosti otevírat, jsou v rozporu s našimi státními a národními zájmy. Když i obyvatelé africké Namibie, jejichž předky Němci vraždili, šlo asi o 80 tisíc lidí, dosáhli na Německu uznání jeho genocidního chování, německý prezident se omluví Namibijcům a Německo poskytne jako náhradu škody Namibií 1 miliardu a 100 milionů Euro.


Občan ČR, který by mohl v referendu rozhodovat o reparacích od Německa, by jistě hlasoval pro to, aby nám Němci zaplatili reparace, včetně všech úroků, jde minimálně asi o 5 až 6 bilionů korun, než aby léta si musel utahovat opasek, trpěl on a jeho rodina nedostatkem či dokonce chudobou. Stát bychom oddlužili a stamiliard korun bychom mohli investovat do ekonomiky a sociální oblasti.Podle vztahu k referendu lze usoudit, kdo hájí naše zájmy a kdo německé. Samozřejmě i neznalost našich nároků vůči Německu hraje určitou negativní roli. Jeden z principů mezinárodního práva říká, že agresor je povinen oběti své agrese zaplatit škody, které jí agresí vznikly. Němci byli agresorem a my jeho obětí. Lidově řečeno, co nám Němci ukradli a zničili, musí nám nahradit. Na našem FB máme řadu článků o reparacích, stačí si je přečíst a sdílet. Děkujeme všem, kdo se staví za naše české zájmy.


Němci nám nejen rozkradli republiku, ale to, co nestačili odvést, ničili. Způsobili nám obrovské materiální škody. Mnohem horší však bylo, že zabili či vyvraždili na 360 tisíc našich lidí, stovky a tisíce z nich mají na svědomí tzv. sudetští Němci. Byli příslušníci gestapa, SS, SD, NSDAP, tedy zločineckých organizací, za které je označil Norimberský tribunál. Na německy krvavý teror nelze zapomenout. Přesto se proněmecká propaganda snaží nám přepisovat dějiny. Snaží se z nás udělat zločince a z Němců naše nevinné oběti. Proto vyvěšujeme články, která tyto a podobné lži vyvracejí. Čtěte tyto texty, sdílejte je, pokud se vám líbí, dejte jim signum „to se mi líbí“. Děkujeme.

České národní listy