Jak uvedl prezident Miloš Zeman náš sborník - o našem prvním odboji, korunovaném vznikem Československé republiky:


Vážení čtenáři,

letošní 100. výročí československého prvního odboje je důvodem nejen ke vzpomínkám, diskusím historiků a oficiálním akcím. Je také významným podnětem k zamyšlení nad současností a budoucností naší země.

Nepovažuji hodnoty, které první československý odboj bytostně provázely, za věc, která už patří jen na stránky sborníků a odborných publikací. Za nosnou myšlenku zakladatelů Československé republiky považuji touhu po svobodě. A to jak z hlediska národního, tak z hlediska občanského. V našich dějinách, předtím i poté, jsme mnohokrát právě o svobodu museli bojovat.

Na frontách první světové války se o ni zasazovali českoslovenští legionáři, připomeňme si Zborov, na zahraničním politickém poli pak Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš nebo Milan Rastislav Štefánik. Svobodné samostatné Československo tak nespadlo z nebes. Odbojáři i legionáři se o ně museli prát, riskovat životy, vězení, nechyběla ani perzekuce rodinných příslušníků.

Je naší povinností vzhlížet ke všem účastníkům prvního odboje s úctou. A hlavně, nezapomínat. Tento apel je nyní zvláště aktuální. Nacházíme se v pomyslné době elektronické. Vše kolem nás, i naše životy, se zrychluje. Riziko ztráty historické paměti je v takové situaci víc než vysoké.

Bez vědomí vlastní historie ale ztratíme svou identitu. Je proto třeba si připomínat, že naše svoboda a samostatnost byly důsledkem odvážných činů konkrétních lidí. Tomáš Garrigue Masaryk šel často proti proudu, neváhal pozvednout hlas, jako třeba v případě hilsneriády, proti většinovému veřejnému mínění. Stejně tak Masaryk energicky postupoval v politickém boji za svobodu.

První československý odboj je proto v tomto směru skutečnou inspirací. My všichni si musíme uvědomit, že v současném globalizovaném světě obstojíme jedině tehdy, když si budeme věřit a za svou věc se dokážeme plně zasadit.

Chceme-li, aby byl hlas naší země slyšet v Evropské unii, chceme-li pozvednout své hospodářství, musíme opustit malomyslnost, která nás v posledních letech přepadá. Navažme na hodnoty, které zosobňovali odbojáři, legionáři, nebo už zmíněný Tomáš Garrigue Masaryk. Buďme odvážní vůči sobě i své zemi.

Mějme přitom na mysli, že bez odvahy by svobodné samostatné Československo nikdy nevzniklo. Bez odvahy by nebylo obnoveno po letech nacistické okupace. Tím, že vzdáme hold prvnímu československému odboji u příležitosti 100.výročí, přispějeme k tomu, aby budoucnost nebyla jen tápáním ve vyprázdněném prostoru elektronické doby. Nadále musí platit: „Věrni zůstaneme.“

(Sborník „Věrni zůstaneme“, OOV, Brno 2014, 268 stran)

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.