Jak to bylo u Beneše v Brně 28.října 2012


Paní Marie Veselá, předsedkyně Výboru národní kultury Brno,  citovala mou stať o presidentu Beneši ze Slovanské vzájemnosti. 

A pan Ing .Kruml, jenž se  obrovsky zasloužil o budování pomníku Beneše, mne žádal, abych mu ji poslal, což jsem učinil.

Bylo mi pana Ing. Krumla líto - jak tam stál u Beneše sám, jako Jakešův kůl, bez svých přátel celebrit, kteří se promenovali u TGM,  a k Benešovi z jejich kruhu nepřišla ani noha!


Kdo přišel k Benešovi v Brně?

Největší skupinu tvořili zástupci Výboru národní kultury, Klubu společenských věd , KSČM a Hraničářů. S nimi jsme šli my členové Spol. L. Svobody a členové ČSOL Brno I. a II. Členové legionáři z Klubu vojenské historie tvořili čestnou stráž. Dále tu byl zástupce Matice Čech, Moravy a Slezska, pan Ing. Reichl, jenž celá léta bývá účastníkem všech piet velikánů ČSR.

Ani jeden z těch, kteří prováděli pietu u TGM z vládnoucích elit, nepřišel k Benešovi. Zatímco se promítali u TGM ti, co tam podle nás pamětníků nechodili po většinu dvaceti let, jako například zástupci Ústavního soudu, TOP, ODS, městských částí, vyjma Králova Pole, jehož odvážná vlastenka starostka chodí k TGM A Benešovi každý rok - budiž jí čest a sláva - ,všichni ostatní vyvolávali  dojem, jakoby pro ně president Budovatel neexistoval. Tako to chodí v tom našem městě hanebných pochodů sudetů z Pohořelic...


Ale Brno není jen městem kolaborantů. Brno je též městem vlastenců, byť neustále utlačovaných vládnoucími elitáři.

Ukázal to i letošní 28.říjen 2021 u pomníku presidenta Beneše.


Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno II a SLS