Jak se vyjadřují landsmani o „Lex Schwarzenberg"?


M. Kubes: Český ústavní soud potvrzuje platnost „Lex Schwarzenberg“

Tak je tato bezprávní norma nadále součástí českého právního řádu, stejně jako rasistické, lidskému a mezinárodnímu právu odporující Benešovy dekrety, které pražský parlament v r. 2002 prohlásil za nedotknutelné. „Právní stát“ ČR je členem EU.

Sudetetendeutsche Zeitung, 4.5.2012, str. 1