Jak se P. Fiala promlčel až do možného kandidáta na funkci předsedy vlády ČR


Dnes jen nemnozí z nás si pamatují, jaké spanilé cesty podnikal B. Posselt po Moravě a jinde již v roku 1989. Tehdy ještě nebyl předsedou ani mluvčím tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, ale pouze asistentem pana Otty Habsburka, v němž se snaživý habsburský podržtaška jen viděl. V této funkci však B. Posselt získal nejen mnohé znalosti z německé „východní politiky“, ale také o panevropském hnutí. Velmi se oba pánové činili při šíření panevropských ideálů.


Ještě snad méně známé je, že jim k této „velmi zasloužilé“ činnosti silně napomáhali moravští „mušketýři“ v čele s tehdy mladým, ale zapáleným Panevropanem Petrem Fialou. Dnes se však k těmto aktivitám současný předseda ODS ani moc nezná. Jeho vztahy k B. Posseltovi však přetrvaly celá desetiletí. Dokonce spolu korespondují. O čem? Samozřejmě o tom pan P. Fiala nehodlá mluvit. To je tajemství, o němž se nehodlá šířit, i když jako ústavní činitel měl všem zájemcům prozradit, jak hájí zájmy ČR.


V poslední době však i B. Posselt, a s ním celý landsmanšaft, přešel na mlčení P. Fialy. Nechává dokonce skrývat i projevy, pronesené na posledním sjezdu SL, zatímco dříve je horlivě hlásal na všechny světové strany. Co se za tímto mlčením skrývá? Zřejmě nemáme vědět, o čem se na sjezdu fantazírovalo. Takže před veřejností má nyní pan B. Posselt co skrývat. Časem můžeme být z toho i velmi nepříjemně překvapení. Toto prozřetí do současnosti nám chystá s dalšími „přáteli sudetoněmecké věci“. My však víme, jak takovému překvapení předejít. Získávejme informace o činnosti SL a jeho přátel průběžně. Pak Posselt a další ztratí výhodu překvapení, kdežto my budeme moci reagovat již na jeho přípravné kroky. Nebudeme-li toho schopni, pokud nám k tomu ještě bude vládnout Fiala a spol., pak se můžeme dočkat toho nejhoršího. Kdy na to přijde alespoň část vlasteneckých subjektů?


Zatímco pan P. Fiala je dále skoupý na slovo o své minulosti i panevropské současnosti, otevíral nám B. Posselt nové obzory. Ještě na řezenském sjezdu tvrdil, že Evropa potřebuje nové srdce. Podle něho má jím být Bavorsko a země, někdejší tak úspěšně, jak tvrdí tento pán, podunajské monarchie. Předseda tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) vytvoření takového nového soustátí ukládá za úkol nejen Bavorsku, ale také ČR. Zvláštní úlohu, snad spojovacího článku, má sehrát SL. Je dobré si připomenout, že B. Posselt vykonává již delší dobu též funkci předsedy Panevropy v Německu. Je proto možné, že někdy přeroste jeho panevropanství i do jeho projevů na sjezdech SL.


Největší ostudou je, že na sjezdu SL v Řeznu, který se konal v r. 2019, proti takovémuto bludnému fantazírování nevystoupili naši diplomaté a další Češi, kteří se sjezdu zúčastnili. Ani slůvko protestu! Dokonce ani v době pozdější. Říká se, že kdo mlčí souhlasí. A to platí i české posluchače řečí o rekonstrukci Evropy, která se má týkat i ČR.

Dr. O. Tuleškov