Jak Hitler zdůvodnil anexi Čech a Moravy?

15. března 1939 Hitler, jak vyhlašoval, zabránil Čechům v dalším vraždění nebohých Němců: "Před několika měsíci bylo Německo nuceno vzít v ochranu své soukmenovce, žijící v uzavřených skupinách, proti nesnesitelnému teroristickému režimu Československa a v posledních týdnech se objevily se zvýšenou měrou stejné případy... Od neděle vznikaly na četných místech pusté výtržnosti, jimž znovu padly za oběť četní Němci. Každou hodinu se množí volání o pomoc pronásledovaných a postižených... Další trvání tohoto stavu muselo by vést k porušení všeho pořádku na území, kde má Německo své životní zájmy, na území, které dokonce po tisíc let patřilo k německé říši. Abych konečně odstranil toto ohrožování míru a vytvořil předpoklady pro nutný nový řád v tomto životním prostoru, rozhodl jsem se poslat počínaje dneškem do Čech a na Moravu německé vojsko. Odzbrojí teroristické tlupy i české branné oddíly, které je kryjí, vezmou v ochranu život všech ohrožených a zajistí tím základ nového podstatného řešení, které bude odpovídat smyslu tisícileté historie i praktickým nezbytnostem německého a českého národa."

Hitlerovská „pravda“ byla v plném rozsahu lživá.

O útisku někdy až nesnesitelném, o nucené čechizaci mluví dodnes celá řada tzv. sudetských Němců. Jaká byla skutečnost za doby trvání Československé republiky, o tom jasně promlouvají vzpomínky našich hraničářů. Proto se jim na našich stránkách budeme opětně věnovat.

Na počátku této série vyvěsíme několik zvlášť důležitých svědectví o utrpení československých hraničářů v období předmnichovském i po něm. O řádění henleinovských ordnerů a freikorpsu, o jejich obětech.

ČNL