Jaderná válka? Je nepravděpodob, ale nelze ji zcela vyloučit

Jakmile NATO v čele s USA se postupem doby bude stále více zapojovat do rusko–ukrajinského konfliktu, tak Rusko v určitém okamžiku tohoto procesu nebude moci čelit velké početní i zbraňové převaze Západu.

Své postavení v takovéto vývojové etapě bude muset Rusko vyrovnávat novými zbraněmi, které má, dokonce již vyzkoušené a zčásti zavedené do výzbroje některých vojenských jednotek, a jež Západ dosud nevlastní. Jde zejména o termobarické zbraně, nové druhy raket. Jakmile tyto zbraně použije, dojde vzhledem k jejich obrovské ničivé síle, zvýšenému odporu Západu, který v této fázi může odvetou sáhnout k taktickým jaderným zbraním.

Kdo použije jako první nejničivější jaderné zbraně v konfliktu Západ – Rusko, nelze předvídat. Je velmi pravděpodobné, že Rusko, pokud bude ohrožena jeho existence, k těmto zbraním sáhne. Během několika minut poté v důsledku jaderné odpovědi Západu se svět bude propadat do záhuby. Vítězem však nebude ani jedna strana, a to i případě, že by Západ použil nejničivější jaderné zbraně jako první. Válka skončí po několika hodinách, které budou dobou velkého pohřbu lidstva.

Jestliže však část lidstva přežije tuto apokalypsu, je velmi pravděpodobné, že nastane jaderná zima, která může zničit vše živě na naší krásné planetě Zemi.

Pokud máme takové vyhlídky, pak je jasné, že musíme volit mír, spravedlivý mír, k němuž nám dopomohou jednání a skutečná diplomacie. Jedině to je cesta života.

ČNL