Izraelský profesor Dan Schueftan

PhDr. Stanislav Balík

Názory izraelského akademika Schueftana se plně shodují se zaměřením knihy Náš boj s islámským státem. Podrobil jsem v ní zdrcující kritice americkou politiku za tří prezidentů - Billa Clintona, George Bushe mladšího a Baracka Obamy. Tito tři jmenovaní američtí prezidenti šířili po 24 let po celém světě chaos za současné absence plnění svých povinnosti. Svět čekají v období prezidenta USA Donalda Trumpa ještě větší globální problémy. Evropa páchá sebevraždu nezávisle na počtech migrantů. Sebevražedná je především její demografická politika. Evropané, jak se zdá, nemají rádi své děti, jinak by nemohli mít porodnost na úrovni 1,3 dítěte na jednu rodinu. Za 30 let totiž jejich děti budou pracovat převážně na to, aby uživili důchodce, jichž bude celých 65 ze 100. Jinak řečeno, vedení nových národních a hrdých států evropské budoucnosti musí podporu rodiny s dětmi chápat jako svůj elementární úkol. Otázka mít či nemít děti je osobní věcí pouze v zanikající a materialismem zkorumpované liberální společnosti, která již zcela zdeformovala původní liberální ideje.

Druhou známkou probíhající sebevraždy je rezignace na evropské hodnoty. Evropané již nejsou hrdí na vlastní duchovní dědictví. Místo hrdosti na hodnoty, zvyklosti, úsilí, jež jim zajistily ve všech ohledech bohatý život, rozhodli se pro „multikulti“ mentalitu, která již nerozlišuje kulturní a sociální vymoženosti. Jiné kultury se v současnosti musí adorovat i za situace, kdy jsou vůči naší pozici na prokazatelně nižší úrovni a usilují o naše všestranné zničení tak, jak to nepokrytě činí ve středověku ukotvený islám. Není jednoduché říci jasně a nahlas, že kultura, jež uznává, že ženy jsou rovnocenné lidské bytosti, je nadřazena kultuře, která se k ženám chová jak k dobytku. A že ta druhá kultura není pouze jiná, nýbrž je podřadná vůči té první. Je těžké to říci, protože to je politicky nekorektní. Bez ohledu na to, islamistická kultura takovou je a ani se tím netají.

Politická korektnost posiluje svými dopady krajní levici a populistickou pravici, pokládáme ji za největší nebezpečí pro skutečnou svobodu jednotlivce. Fašizace společnosti je falešnou odpovědí na extrémy politické korektnosti.  To je to, o co jde: klasické a nikoliv zkorumpované liberální hodnoty Západu je třeba ubránit před patologií politické korektnosti. To vše shrnuje izraelský profesor Dan Schueftan. Arabští migranti, kteří se domáhají násilím a nelegálně vstupu do Evropy, nechtějí být jedněmi z nás, nechtějí sdílet evropskou kulturu, chtějí naši kulturu změnit do té míry, že Evropa už přestane být Evropou. Ti, kdo dnes přicházejí na evropský kontinent, nemají pocit sounáležitosti se zdejším kulturním dědictvím a ani ho mít nechtějí. Přinášejí s sebou kulturu, jež se s ním nutně dostane do krvavého konfliktu. A to dříve nebo později. Islamističní běženci neutíkají před bídou, jak se naivně domnívají multikulturně ladění Evropané. Alžírsko, Libye, Irák nejsou vůbec chudé země. Mohly by být nebo už byly značně bohaté z prodeje ropy, která zde tryská přímo z půdy. Proč tedy většina z těchto států patří k tzv. „padlým“? Proč je život tam zničen až do základů – pouze a jedině proto, že tam vládne arabská společenská kultura. To vše podpořily nesmyslné agrese západních demokracií, například vůči Iráku, Libyi či Sýrii. A nyní přicházejí do Evropy a nesou s sebou kulturu, která zničila do základů jejich původní vlast.

https://www.databazeknih.cz/knihy/islamiste-a-soumrak-evropy-385542

V Častohosticích 14. 9. 2019