Islamizácia Nemecka úspešne pokračuje

Berlín 26. februára 2018  

 

Už iba 25 % obyvateľstva Berlína patrí k dvom veľkým kresťanským cirkvám: 15,9 % evanjelickej a 9 % katolíckej. Tým stratili tieto cirkvi v posledných desiatich rokoch 5 %. Vtedy ešte predstavovali členovia evanjelickej a katolíckej cirkvi 30 % obyvateľstva – uvádza portál Unzensuriert.at.

Najviac stratila na svojej základni evanjelická cirkev Berlin-Brandenburg-Oberlausitz: hoci obyvateľstvo vzrástlo na takmer 3,7 milióna, počet členov cirkvi klesol z takmer 700 000 na 584 700. Počet katolíkov zostal za desať rokov konštantný.

Pokým počet kresťanov v Nemecku je známy vďaka registrácii na finančnom úrade a cirkevnej dani, počet moslimov nie je známy. Odhaduje sa, že v Berlíne žije viac ako 9 % moslimov, a to so silne rastúcou tendenciou.

 

V Berlíne sa nachádza asi sto mešít, z toho päť stavieb je jasným prejavom sily (svojimi minaretmi a kupolami) voči pôvodnému obyvateľstvu. Také sú Wilmersdorfská mešita, Sehitlik mešita v Neukölln, Maschari-Center pri železničnej stanici Görlitz v Kreuzbergu a mešita Khadija v Pankowe. Rozmiestnenie mešít v mestských okresoch zviditeľňuje bývalé rozdelenie mesta, lebo iba dve moslimské modlitebne sa nachádzajú v bývalom východnom Berlíne.

 

Dnes žije v Nemecku najmenej 3,8 až 4,3 milióna moslimov, z toho asi 300 000 v Berlíne. R. 2008 malo asi 63 % v Nemecku žijúcich moslimov turecký pôvod.

 

Renomovaný Pew Research Center predpokladá, že v r. 2050 každý piaty človek v Nemecku bude moslim (čo zodpovedá podielu 20 %). Tým by bolo Nemecko krajinou s najväčším počtom moslimov v Európe.

 

 hlavnespravy.sk