Ing. Karel Janko - Projev na Klárově 17.11.2021


Vážení přátelé! Zdravím a vítám všechny přítomné.

Dnes 17. listopadu si připomínáme historické události, na které se v současné době pod tlakem falešné proněmecké a prounijní propagandy i všech těch kovidových problémů zapomíná. Je to Mezinárodní den studentstva věnovaný památce devíti českým studentským vůdcům, zastřeleným v roce 1939 po protiněmecké okupaci.

My nezapomínáme. Čest jejich památce!


Připomínáme si i 32 let od sametového převratu, iniciovaného a placeného zahraničními rozvědkami. Jak je o mě známo, jsem národní socialista a my národní socialisté máme vlastenectví nejen v ústech, ale i v srdcích. Prokazuje to i naše historie od roku 1897. Odsuzujeme německý nacizmus, sovětskou bratrskou pomoc v roce ´68, i trvalou snahu NATO a USA o umístění vojenské základny u nás.

Ty jejich sklady již tady neformálně ale jsou.


Je nám cizí expanzivnost, ale to naše – české, budeme bránit. Proto tady dnes stojím na obranu našich národních (politických i ekonomických) zájmů plánovitě u nás likvidovaných všemi možnými způsoby.


Tématem dnešní vzpomínkové demonstrace je i rekapitulace uplynulých tří desetiletí.

Po těch dvaatřiceti letech můžeme společně suše, ale se zlostí konstatovat, že :

- máme rozkulačenou republiku včetně zlata i přírodního bohatství,

kde jsou ty podniky za 2 biliony korun ? zbylých po malé i velké privatizaci !

- naše hospodářství je ovládané a drancované ze 3/4 zahraničními monopoly

- ročně se vyváží nezdaněných cca 400 mld. Kč!

- je vyprázdněný důchodový systém,

- máme plánovitě zdecimovanou armádu státu, neschopnou uzavřít hranice k ochraně svých občanů, zatím co tajtrdlíkují ve světě za cizí zájmy,

- máme parlament plný vlastizádců, legálně korumpovaných penězi a stávajícím volebním systémem.

- máme i vládu, která pod diktátem kovidu a Big farmy nemá daleko k teroristické organizaci a dělá z lidí stádo ovcí,

- máme tu i energetickou krizi jako důsledek zločinného a účelového rozhodnutí

Bruselu o parcelaci energetiky.

- na vlastní kůži nyní zažíváme historické pocity našich občanů vždy z doby, když byly vyměněny svobody za slepou poslušnost a držhubné. Není to důsledek současného světového fenoménu, t. j. antagonistického rozdělení celé společnosti?

- je nezbytné sdělit vám i informaci o eskalujícím vojenskopolitickém krizovém vývoji na Ukrajině, na polsko-běloruské hranici i v Černém moři, který může kdykoliv přerůst ve vážný konflikt.


Hrát si na demokracii, lidská práva, multi-kulti společnost, a přitom ohrožovat a omezovat život a lidská práva vlastních obyvatel bezbřehou podporou zájmů nadnárodního kapitálu je cestou do pekel. K tomu významně přispívají svojí propagandou masmédia včetně jejich cenzury tak zvaně nežádoucích informací.!


Po těch dvaatřicetiletých zkušenostech je třeba říci jakékoliv naší vládě: už máme dost vás i vaší servilní bruselské politiky.

Vyzývám proto k vystoupení z té prohnilé Evropské unie, která je militantním ochráncem pochybného systému!, která nemá vyřešené základní principy fungování tohoto společenství!, ale strká svůj rypák do čeho nemá. Situace je tak vážná, že by v ulicích našich měst i měst celé Evropy měly stát sta tisíce demonstrantů a řvát zlostí !


Vyzývám ke sjednocení všech vlasteneckých sil České republiky i Evropy.


Vyzývám vedení České televize a Českého rozhlasu k zajištění objektivity zpráv. Páni ředitelé, jste placeni z našich koncesionářských poplatků a tudíž odpovědni nám, českým divákům a ne bruselskému mainstreemu se kterým jste podepsali akt poslušnosti.


Postavme nový Vyšegrád - od Baltu až po Jadran - jako protiváhu a alternativu k té profláklé a zkorumpované bruselské fašistické pakáži. Poláci i Maďaři jsou nám příkladem.

Ať opět žije svobodná Česká republika!


Provolejme prosím nyní společně třikrá My chceme CZexit !