Idylické hollanovské vidění česko–"sudetoněmeckých" vztahů

Byli bychom velmi rádi, kdyby takovéto vidění bylo skutečností, jenže není. Naopak! vše je jinak, úplně jinak. Tzv. sudetoněmecký landsmanšaft (SL) a někteří němečtí ústavní činitelé, zvláště pak jejich "patroni", mluví po celá desetiletí o právu SL na jejich původní domov v ČR, ač takovéto "právo" postrádá mezinárodně právní základ. Další jejich refrénem jsou, jak říkají, "Benešovy dekrety", které považují za rozporné s "evropskými hodnotami". Musí být proto zrušeny.

Výlety SL do dějin, odporují zásadně historické pravdě. V krátkosti řečeno: Vyhnali jsme německé obyvatelstvo z republiky, napřed jsme je, jak SL tvrdí, okradli o jejich majetek. Při vyhánění Němců z ČSR jsme se dopustili, viděno jejich očima, zejména zločinů proti lidskosti a dokonce i genocidních zločinů. B. Posselt mluví o chladnokrevně připravených etnických čistkách, jež jsme spáchali. Takovéto a podobné protičeské útoky, které trvají od 50. let minulého století, nesmí zůstávat bez odpovědi!

Celá desetiletí SL zasahuje do našich vnitřních záležitostí. Snaží se nám vnucovat, jaké sochy a pomníky máme stavět a které naopak. Dokonce některé pamětní desky a busty, které jsme zbudovali, mizí. Snaží se nám vnucovat svoje vidění "česko – sudetoněmeckých" vztahů asi tak, jak je vnímá v českých vlasteneckých kruzích nechvalně známý pan Hollan.

Hollanovština se však u nás neujme. Již nyní je mnohými zatracována. Cestu, kterou nám pan Hollan ukazuje, může vést k novému protektorátu nebo dokonce k tomu, že z ČR se stane 17. spolková země. O tom mluví i někteří "čeští přátelé sudetoněmecké věci".

O tom všem, co jsme uvedli, najdete bližší pojednání v textech, jež budeme postupně vyvěšovat.

Dr. O. Tuleškov