Hymna Lužických Srbů

 

Krásná Lužice

dobrá, přátelská,

mých srbských předků kraj,

mých krásných snů ráj,

svaté jsou mi tvoje cesty.

 

V časech, co přijdou,

rozkveteš se do krásy!

Ach, z tvého klína vyjdou muži,

hodni věčných vzpomínek!

 

Hornolužickosrbsky

Rjana Łužica,

sprawna, přećelna,

mojich serbskich wótcow kraj,

mojich zbóžnych sonow raj,

swjate su mi twoje hona!

 

Časo přichodny,

zakćěj radostny!

Ow, zo bychu z twojeho

klina wušli mužojo,

hódni wěčnoh wopomnjeća!

 

Slova Handrij Zejler, 1827

Hudba Korla Awgust Kocor, 1845