Hrr na něj!!

Prof. Dr. Stanislava Kučerová,CSc.


Tak nám naše televize zase nabídla hysterickou kampaň proti prezidentovi. Očekávala jsem - podle toho, jak vehementně a procítěně, jak pobouřeně a s jakým spravedlivým hněvem se pohoršovali televizní hlasatelé, někteří politici a novináři -
že prezident nejspíš vyzval protivníky předsedy vlády k individuálnímu teroru.


Pak jsem si vyslechla, co prezident doopravdy řekl na otázku, jak se zbavit premiéra. Především odpověď zobecnil, netýkala se následkem toho jen premiéra, ale osoby politika vůbec, a on výslovně uvedl, "prezidenta nevyjímaje". Řekl tedy, že zbavit se politika, "prezidenta nevyjímaje", lze demokraticky cestou voleb. Pak ještě, a to
dodával jako žert a publikum to také jako žert vzalo a smálo se, zbývá cesta nedemokratická, a to je - "Kalašnikov".


Naše masmédia a leckterý politik se ovšem nesmějí. Licoměrně předstírají, že žertu nerozumějí a navýsost pohoršeni "nechutnými" slovy, kterými prezident ohrožuje život premiéra a jeho rodiny, kazí morálku doma a pověst státu za hranicemi, dávají najevo, že by měl být funkce zbaven. A přece, kdo jen trochu rozumí žertu, může místopřísežně prohlásit, že prezident skutečně přítomné nevyzval, aby politici, jeho nevyjímaje, byli postříleni.