Hrozba demokracie

 Marek Řezanka

Petr Pavel se nechal slyšet, že Andrej Babiš je údajně hrozbou pro naši demokracii. Doslova pronesl: „Poukázal bych také na to, že tím, jaký styl politiky (Andrej Babiš) prosazuje, jak kombinuje moc politickou, ekonomickou, ale i mediální, je rizikem pro demokratický vývoj této země.

 Od generála Pavla pokládám takovýto výrok za nebetyčně drzý, zvláště při vědomí následujících faktů:

1)    Armáda nefunguje na základě demokratické diskuse, ale na základě pevné disciplíny, subordinace a plnění rozkazů. Jestli tedy ve druhém kole prezidentských voleb něco může ohrozit naší demokracii, je to volba generála hlavou státu.

2)     Petr Pavel je členem amerického think–tanku Aspen Institute Central Europe, o čemž se každý může přesvědčit: . Je alarmující, kolik dalších kandidátů v roce 2023 na prezidenta má ve výše zmíněné instituci členství – dokonce i odborářský šéf, Josef Středula, který podpořil jinou členku amerického think–tanku, Danuši Nerudovou. Nechybí zde ani jméno Pavla Fischera. Není to již trochu silná káva? Osobně se domnívám, že prezident České republiky by neměl být podezřelý z možného střetu zájmů, kdy by hájil jiné zájmy, než svého státu.   

3)     Výkonným ředitelem Iniciativy Spolu silnější, která propaguje generála Pavla, je Radko Hokovský, výkonný ředitel think–tanku Evropské hodnoty. Tento think–tank je sice domácí, ale je úzce ideologicky profilovaný – a jeho významnou tváří je bývalý pornoherec, Jakub Janda. I zde tedy můžeme spekulovat o hrozbě pro demokracii, neboť hlava státu by měla zastupovat všechny občany, nejen ty, kteří se hlásí k „jedinému možnému“ vidění světa.

 Jestli tedy máme brát jako jeden z aspektů své volby možné riziko hrozby pro naši demokracii, vezměme v úvahu všechny tři výše zmíněné body. Volme dialog, ne povel. Chtějme společnost lidí, kteří jsou si ve svých právech rovni, ne podřízeni autoritám. Volme právo na odpor, ne řád, kde se vládnoucím do ničeho „nekecá“. Odmítněme držet ústa a krok. To již tu totiž v době, kdy Petr Pavel budoval svou kariéru, bylo.