Holocaust, zákony a my pozůstalí po obětech nacismu

aneb Všechno je jinak

 

Loni jsme byli v Mauthausenu. Letos jedeme do Osvětimi. Jako autor této stati k tomu mám důvod přímo osobní, rodinný. V Osvětimi zahynuli dva mí strýcové, z otcovy i z matčiny strany. Jako Sokolové, jako Obrana národa, jako nepřátelé Reichu, jako odbojáři mj. za sběr a převoz zbraní. Proti tomu jistá dějinami nepolíbená ministryně obrany pravila : "Političtí vězni nejsou válečníci, nebojovali se zbraní v ruce". Opravdu, "ani Cimrman by to nerozťal líp". Víme, která to byla...ta dnešní nikoli.

 

Když takovou blbost na entou prohlási vysoce postavená osoba státu, je to na pováženou. Co Vás v té škole učili, paní exministryně?

Mimochodem v oné Osvětimi mého strýce nakreslil polský vězeň, znamenitý malíř, kterého také zavraždili velkogermánští Übermenschové.

 

A já si zásadně nepřeji, aby kdokoli tvrdil, že Poláci se podíleli na holocaustu. Mne to osobně uráží, za nás Čechy, i za bratry Poláky.Ten koncentrák Osvětim I byl, pokud je známo, postaven původně pro POLÁKY, a pak sem byli svezeni vězni z celé Evropy, počínaje Čechy a Slováky, Rusy a Srby, atd. - a konče Francouzi, Belgičany a dalšími Evropany.Tvrzení o Polácích jako podílnících holocaustu je  stejný nesmysl, jako tvrzení, že "Češi hlídali v Osvětimi", což nedávno blábolil náš Blesk. Žádný Čech, pokud "neumvolkoval",tj nevyloučil se z českého národa, nesměl být hlídačem v Auschwitzu, který byl velkogermánským táborem smrti na v okupované zotročené Polsce. Tak je to, pánové. Jaké byly znaky osvětimských, mauthausenských atd. vězňů? Hvězda - Žid, písmeno P - Polák, trojúhelník politického vězně, atd. To páni politikové vytěsnili ze svých ustaraných hlav??

 

Celý divok vyvstalý kolem polského zákona je buďto nedorozumění (v Izraeli, sám jsem zásadně proizraelský a zastánce Jerusaléma jako hlavního města Izraele), nebo nesmysl (U.S.A). Škoda, že je v nebi Ing. Simon Wisesenthal blahé paměti, ten by to všem stranám názorně objasnil.

 

Na margo objektivního moudrého hlasu ministra zahraničí Německa,pana Sigmana Gabriela, který správně zdůraznil,že holocaust vyprodukovali Němci, a že tato "masová vražda byla spáchána naší zemí", je třeba dodat poznámku v rámci "objektivní spravedlnosti",alespoň tak to zamýšlím.

 

Kdo byl odpovědný za holocaust? Nebyli to všichni říšští Němci, budiž pověděno před Hospodinem. Maličká menšina byla proti nacismu. Ale kdo byl postižen antisemitismem v maximálním rozsahu? Zapomnělo se na Hitlerovo Rakousko (Viz stejnojmennou knihu historika E.B.Bukeye, Hitlerovo Rakousko. Jedna říše, jeden národ, North Carolina Press 2000,u nás 2002.) Je tam celá kapitola "Lidová nenávist vůči Židům". Sám blahoslavený Simon Wiesethal prohlásil: "Rakousko bylo největší nacistické akvárium v Evropě". Ve Vídni byla celá brigáda SAmanů, kteří arizovali majetky vyvražďovaných rakouských Židů.  Jest si přečíst u badatelky Marianne Enigl v rakouském Profilu...A taky se zapomnělo na přímé aktéry holocaustu v porobených zemích, jako byl v Holandsku jistý Arthur Seyss-Inquart,a kdopak že to byl? Sudetoněmec od Iglau! Vrah tisíců holandských Židů byl nikoli říšský Němec, ale Sudetoněmec! Přitom dnes tvrdí koryfejové landsmanů, že s takovými nemají "nic společného"! Jako že prý nemají nic společného s Henleiny, Mayi, Pfiztnery a Zoglmanny, kteří dokonce spoluzakládali landsmannschaft po válce!

 

A kdopak to vraždil Židy na východní frontě kromě německých SS? Také lotyšské SS!

Takže, pokud se budou dělat taxativní zákony o holocaustu, je na jednotlivých zemích, aby přezkoumaly reálie II. světové války a přidělily vinu na holocaustu těm, kdož byli průkazní viníci a nikoli podle dohadů, odhadů a  jednotlivých kolaborantů. Waffen SS totiž nebyly jednotliví kolaboranti, ale zločinecké tlupy, souzené i Norimberkem.

Takže, vše je složitější -a vše je jinak, jak pravil moudrý rabín.

 

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSBS Boskovice

Autor je pozůstalý po oběti gestapa. příbuzný oběti Osvětimi a sekyrárny Pankrác

 

Foto v příloze, archiv autora

Oběti Osvětimi a sekyrárny, reprofoto rakouských zvěrstev proti Židům dle E.B.Bukeye 2002.