Holocaust začali Češi, tvrdí nová německá kniha pod záštitou německé ambasády.Tschechische faschistenbande?

Vydavatel knihy napojen na landsmanšaft a českou politiku 7. 2. 2020

Česká fašistická banda? Češi se prý zásadním způsobem
podíleli na holokaustu, zakládali židovská ghetta dobrovolně,
bez příkazu Německých okupantů, tvrdí nová německá kniha.
Přepisování historie jede na plný plyn. Německo chce velet
Nové Evropě (EU) očištěno od minulosti, s vinou rozptýlenou
na všechny strany.

Německé velvyslanectví v Praze představilo novou knihu Mezi Prahou
a Mikulovem (Zwischen Prag und Nicolsburg) s podtitulem Život židů v
českých zemích. Kniha obviňuje Čechy ze spolupachatelství na holokaustu.
Prezentace knihy proběhla paralelně také v Berlíně – v kinosále
českého velvyslanectví. Vyjde v překladech do češtiny, angličtiny a
hebrejšiny (!) celkový náklad je dohadován na několik desítek tisíc výtisků.

Němci za války vyvraždili 6 milionů Židů. Nyní chtějí smíření. Toho však nelze dosáhnout přepisování historie.

Knihu vydala německá polostátní nezisková organizace Adalbert
Stifter Verein, který se zabývá vydáváním knih, nabízející německý pohled
na české dějiny. Je pojmenována podle německého spisovatele Adalberta
Stiftera (1805–1868), narozeného v Horní Plané na Šumavě, který je
autorem historickém románu Witiko (Vítek).
K odkazu Stiftera se hlásí agresivní sudetoněmecké organizace
Witikobund (založena sudetoněmeckými nacisty), která má vazby na
českou politiku skrze bratry Čižinské (Praha sobě), když dlouhá léta
sídlila v Horní Plané (rodišti Stiftera) ve dvoupodlažním domě Jiráskova
168. Na stejné adrese sídlí firma Bohemia – Komunikation, jejímž
jednatelem je Pavel Čižinský. V domě bratrů Čižinských v Horní plané nyní mělo také sídlo Adalbert Stifter Zentrum. Rejstřík firem výpis Horní Planá Jiráskova 168 Witikobund ZDE.

Jako autorka propagandistické knihy Zwischen Prag und
Nicolsburg je uvedena historička Kateřina Čapková z Akademie věd,
dlouhodobě zaměstnaná v New York University in Prague (vede Jiří Pehe)
a Benjamin Frommer (Northwestern University, USA).
Knihu zpracoval kolektiv autorů, mezi nimi Michael L. Miller ze
Středoevropské univerzity George Sorose v Budapešti, Michal Frankl
(Masarykův Institut v Praze) a další.

Základem knihy jen teorie, že Češi vytvářeli za II. světové války
židovská ghetta bez příkazu německých okupantů. Objevují se v ní
výrazy jako „spontánně vytvořené ghetta,“ “nenávist Čechů k Židům”, “akce
českých fašistů”, nebo “tschechische Faschistenbande”.

Sdílejte tento článek, zabraňte přepisování historie!

Argumenty & Fakta, přišlo e–poštou