Hodnocení politických projevů státním zastupitelstvím a policii nepovažujeme za vhodné

Jsme přesvědčeni, že kriminalizace politických projevů má řadu negativ. Zřejmě naruší politické prostředí, v němž zásadně probíhá řešení politických konfliktů politickými prostředky. Z hlediska politického systému zvýhodňuje vládu, jejímž členem je ministr vnitra, ministr spravedlnosti, jež jsou v určitých vztazích s Policii ČR, Státním zastupitelstvím, a ministr zahraničních věcí, ale znevýhodňuje opozici, zvláště určité politické strany.

Nelze vyloučit, že vláda nepodlehne pro ní zdánlivě výhodným řešením, získávat uvedenými prostředky silnější politické pozice a znevýhodňovat opoziční subjekty. Nelze se však na tuto „víru“ spoléhat zvláště v době, kdy se blíží několik důležitých volebních procesů. A tak je nutné, aby vládu sledovala opozice a při jakémkoliv náznaku deformací politického prostředí se obracela na občany s varováním možného zneužívání prostředků kriminalizace politických projevů.

Pokud vláda fakticky bude omezovat obvyklé politické mechanismy dojde k narušení svobody projevu a práva na informace. Bude–li tento stav trvat delší dobu, pak bude zasažen i demokratický právní stát. Demokracie se stane omezenou a stát může nabýt autoritativní charakter. Dále se pak můžeme pohybovat po nakloněné rovině. Kam až můžeme dojít? Nelze v současnosti říci. Za určitou dobu si budeme moci říci více.

Dr. O. Tuleškov