Hlasy ze Západu - před 80 lety!

(Neue Freie Presse, 29. března 1938) Sudetoněmecký problém

(Telefonní zpráva Neue Freie Presse)

 

Paříž, 28. března. Diskuse o velkém zásadním prohlášení o zahraniční politice britského premiéra stále neskončila a zabývá se většinou evropských, zejména středoevropských, otázek. I tak významný pařížský časopis, jako Le Capital, se věnuje sudetoněmeckému problému v pozoruhodném článku. Český průmysl je převážně v rukou sudetských Němců. Čeští zemědělci nemohli mít lepšího zákazníka než Němce. Esej se uzavírá odvoláním na reálpolitiku a varování před šovinismem.

Také v Anglii pokračuje diskuse o střední Evropě. To znamená, že konzervativní poslanec A. Remsay píše v „Daily Telegraph and Morning Post“: Kolik lidí v Anglii vědělo, že německá menšina v Československu v prvních deseti letech od mírové konferenci dvacetkrát apelovala ve Společnosti národů, a že žádné z těchto odvolání nebylo vyslyšeno? Zvláštní slib, že se bude jednat v plném souladu s právy menšin, nebyl nikdy respektován.

V „Observeru“ Garvin připomíná slib poskytnutý v roce 1919 - vládnout v Československu podle švýcarského principu. Ve stejném časopise cestopisec Major F. Yeats Brown zveřejnil zprávu z Československa, ve které popisuje své dojmy, týkající se bídy a nezaměstnanosti v německém pohraničí. Porovnává část obce Grenzdorf Zinnwald na československém území, která má stovky nezaměstnaných, zatímco v části na německém území ani jediného člověka. Yeats-Brown také podává zprávu o podvýživě dělnické populace, o ponurém dojmu z opuštěných továren v Duchcově, Růženci, …

Hodža o menšinách.

Praha, 28. března. Československý předseda vlády Hodza učinil v pondělí večer vládní prohlášení na všech československých rozhlasových stanicích.

V případě, řekl, že se na věc podíváme se střízlivou kritikou, pak není možné popřít, že řada opatření československé menšinové politiky se stala předmětem sporu mezi stranami. Proto nyní republika vstupuje do nové fáze své menšinové politiky. „Musíme říci, že naše menšinová politika stále trpí určitým nepoměrem. V současné době je na čase shrnout jediným komplexním aktem všechna menšinová opatření, která již vstoupila v platnost, do jednoho schématu právních předpisů. Kde budou opatření, která jsou zahrnuta v ústavní listině, jazykovém zákoně, nebo v řadě dílčích právních předpisů nebo správních opatření. Je to požadavek na účelnost naší současné politiky pro menšiny, i z formální stránky.“

Takže dospěl k závěru: „Neexistuje žádná hrozba mezinárodního nebezpečí, neexistuje žádná hrozba konfliktu ze sousedství. V celé Evropě existuje situace, kdy je možné dosáhnout mírové dohody a Československo spolupracuje s ostatními. Dokonce i uvnitř budeme pokračovat klidně.“

Polská fronta v Československu.

Varšava, 28. března. V Moravské Ostravě se všechny polské organizace v neděli v Československu spojily, jak informoval polský tisk, a vytvořily jednotnou frontu - Svaz Poláků v Československu.
Polská Telegrafická agentura přináší prohlášení nové asociace, podle něhož asociace vyžaduje autonomii pro polské obyvatelstvo Československa.

Sudetenpost, 8.3.2018, str. 4, bez autora a značky

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf