Hlad, persekuce a požadavky čs Němců.

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XXXI.

 

6. – 20. dubna, 2017.

V sobotu, neděli a pondělí 14.—16. dubna dělnictvo v karlínských strojírnách stávkovalo - z hladu. Slibovali mu další přídavky, odpověděli: „,Což jsou nám platny peníze, když si za ně nic nekoupíme?“ Namířené strojní pusky vrátily je ku práci. - Ústředny, zřízené vládou pro opatřování a organisací životních potřeb, se činí; po ústředně pivovarské (Kranz), přichází na řadu „Všeobecná rak. společnost pro zužitkování dobytka“. Ve Vídni, vydělala loni předražováním pět milionů korun„ což se jí veřejně vytýká. - V Berlíně zuří stávka, jíž účastní se 250 tisíc dělníků, z hladu. Vytloukány krámy a okna, pleněny pekařské obchody. Německá vláda posílá je do fronty. Tímže straší se v Rakousku dělníci. - Obyvatelstvo žije z náhražek, jsou náhražky za kávu, mléko, cukr, kakao, maso, kůži, atd., atd.

Bída - hlad. Vydáno nařízení - teď jsme jen samé nařízení, - jež vyměřuje pro člověka denně 15 dekagramů masa; dále stanoveno pro tři osoby čtvrt litru mléka denně, které ale nedostanou. - V kavárnách a hostincích nesmí se dávati cukr k nápojům, kávě atd. Host si musí cukr přinésti. - Ve frontě nákupní ušlapána těhotná žena. - Dělnické nepokoje z hladu. - Není vůbec lněného neb konopného motouzu; místo něho jest papírový, křehký. - 1 kg. mouky prodává se už za 8 kor., vepřového masa 12 kor., hovězího 10 kor., ačkoliv úřední ceny stanoveny na 6—7 kor., za tuto cenu ho nikdo nedostane: v obchodech není vše se prodává pod rukou. Pěkné mýdlo 20—22 kor., cukr 12 kor. kilogram. Slepice stojí 17   kor.

 

V období od dubna do června r. 1916 bylo v Rakousku úředně zastaveno a soudními rozsudky zakázáno celkem sto pět časopisů a sice: 78 listů českých; 13 italských, 8 německých, 1 fran-couzský, 1 anglický, 1 rusínský      a 1 hebrejský časopis. Za   tu dobu byla šesti cizozemským listům odňata poštovní doprava do Rakouska a to dvěma německým (z Holandska a Švýcarska),       třem francouzským (ze Švýcarska a Holandska) a jednomu českému (ze Severní Ameriky).

Persekuce Sokolstva. Místodržitel hr. Coudenhove chce se zavděčiti Vídni a krvavému Bedřichovi; vydal tajný rozkaz všem okres. hejtmanstvím v Čechách, aby pilně pátrali v Sok. jednotách po činnosti velezrádné. Okr. hejtman Kozlanský z  N. Paky pronásledoval Sokoly. Na pražské policii horečně špiclovství proti Sokolstvu; nařizovali prohlídky v různých jednotách, zatím však komisař Bienert vždy upozornil starosty postižených jednot, tak že se nic nenašlo.

 

Politické. Němci v Rakousku domáhali se v posledních měsících houževnatě, aby vláda oktrojovala nový jednací řád pro parlament, rozdělila království české na část německou se zvláštními právy, uzákonila němčinu atd. Vláda hr. Clam-Martinice jim to slíbila a nyní, následkem mírové nálady v Rusku, jíž chce využitkovati, tuto oktrojírku odřekla. Z toho mezi Němci velké jitření

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 348-353

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.

Vychází 4krát ročně. – Tiskem Obchodní knihtiskárny „Merkur“ v Praze

ROČNÍK III. 1919 , belletrie , číslo 6