Historik oceněn

 Šestý Pamětní den vyhnaných maďarských Němců v Mnichově

 

Generální konzulát Maďarska v Bavorsku a mnichovský Dům Německého východu (DNV) zvaly již potřetí na Pamětní den vyhnaných maďarských Němců v Mnichově. Mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt přednesl projev „Menšinová politika v Evropě 100 let po skončení První světové války“. Při šesté vzpomínkové akci svého druhu od roku 2012 byl řediteli DNV, historiku Andreasi Otto Weberovi, udělen maďarský Zlatý kříž za zásluhy. Pozdravy pronesli státní sekretář John Hinterberger z Bavorského ministerstva práce a sociálních věcí, rodiny a integrace, a Zoltän Balog, maďarský ministr lidských zdrojů.

Po uvítání maďarského generálního konzula Gabora Tordai-Lejka, moderovala konzulka Rita Chiovini událost v areálu kostela Katolické nadace aplikovaných věd v Mnichově-Haidhausenu, která byla doprovázena maďarsko-německými zpěváky Szandrou Holczinger a Mariannem Molnärem.

„Náš Pamětní den je pro mě důležitý, protože 50.000 maďarských Němců bylo vyhnáno z Maďarska a našli nový domov v Bavorsku,“ řekl Gabor Tordai-Lejkó. Maďarský generální konzul připomněl, že „je hrdý na to, že Maďarsko se v roce 2012 stalo první zemí v Evropě, které ustavilo Den památky na utrpení vyhnanců po jednomyslném rozhodnutí parlamentu.

Kromě toho Maďarsko již v roce 1868 přijalo první menšinový zákon na světě." Tento zákon reguloval – již před 150 lety! - právo zachování kultury a používání vlastního jazyka ve veřejném životě, autochtonní (původní) menšiny v Maďarsku. Nicméně, jak Tordai-Lejkó uvedl, společná historie Bavorska a Maďarska sahá zpět mnohem dále: “Spojuje nás nejen 1000-letá historie, náš Dunaj, tradice a křesťanské hodnoty, ale také blízké přátelství".

Některé instituce v Bavorsku a Mnichově získaly zvláštní zásluhy za toto přátelství. Jedná se především o Dům německého východu, s nímž Maďarský generální konzulát vybudoval velmi využívanou a vzájemně uznávanou spolupráci.

Zkušenost ukazuje, že taková dobrá spolupráce závisí na tom, kdo stojí v čele instituce. V tomto případě je to ředitel DNV Andreas Otto Weber. Historik řidí DNV od května 2013. „Od samého začátku Weber zdůrazňoval své odhodlání, rozšířit spolupráci mezi jeho Domem a konzulátem. Samozřejmě, jsme byli spokojeni s tímto nasazením a s realizací tolika projektů, v posledních letech připomenutí památky vyhnaných Němců z Maďarska.“ To je jen jeden z důvodů vděčnosti Maďarska.

Také je velmi oceňováno, že Weber měl dobré znalosti o maďarské menšinové politice, uznával ji za příkladnou a také hodnou sdělení této skutečnosti do veřejného života a veřejnému mínění v Bavorsku. Od začátku měl Weber vždy velký zájem o maďarský region a spolupráci s Maďary a věnoval se svému úkolu s příkladnou horlivostí a znalostmi. „Vzhledem k tomu může šířit vedoucí DNV Weber tento zájem regionu střední Evropy, mnohým v Bavorsku – včetně mládeže - a také udržovat paměť historie Němců na východě.“ Proto při obřadu poctil Gabor Tordai-Lejkó ředitele DNV Webera maďarským Zlatým křížem za zásluhy. Tímto  řádem, který doposud téměř nebyl  Němci udělen, chtějí Maďaři vyjádřit svou vděčnost Weberovi a jeho zaměstnancům. Spolu s maďarským ministrem lidských zdrojů, Zoltänem Balogem, za záblesků kamer, předal generální konzul ocenění. „Vůbec jsem nečekal, že bych měl obdržet tak vysoké vyznamenání při této dnešní zádušní mši,“ řekl Weber, a vyjádřil svou vděčnost za ocenění. Řekl, že je to pro něj velkou ctí a zároveň podnětem pro jiné, při budování mostů v evropském duchu, jako to dělá on. Jedním z jeho prvních kroků, když se v květnu 2013 stal ředitelem DNV, bylo kontaktování generálních konzulátu států ve východní části Evropy. Požádal o jednání o možnostech spolupráce, připomenul Weber. „To bylo pro mne obzvláště důležité, protože jsem chtěl posílit funkci mostu DNV do těchto států!" Zvláštní důležitost připisuje spojení s Maďarskem, které vždy mělo během tisíce let s Bavorskem zvláštní vztah.

 

Nejprve měl kontaktakty s maďarským generálním konzulem Támasem Mydlem, který v roce 2014 vedl panelovou diskusi, při příležitosti připomínky vyhnaných maďarských Němců v DNV. „Další společné projekty následovaly," řekl Weber.

„V minulém roce byl jeden z vrcholů našich společných aktivit v lednu - připomenutí Dne maďarských Němců v Mnichovské rezidenci Allerheiligen-Hofkirche.“ I s Gaborem Tordai-Lejkem, jako maďarským generálním konzulem v Mnichově, trvá dobré spojení a vynikající spolupráce. Studentská divadelní skupina základní školy Antona Grassalkoviče v Budapešti uvedla divadelní kus „Očití svědci“ o vyhnání Němců z maďarské budapešťské čtvrti Schorokschar v roce 1946. Kus byl převzat z putovní výstavy DNV „Vzít s sebou. Domov ve věcech "( SZ 4/2017; strana 7).

Po všech konfliktech, válkách a sporech v minulosti, stojí Němci a Maďaři a lidé ve většině ostatních zemí ve východní Evropě, před svou historickou povinností, mít na paměti ty, kteří se stali obětí násilného nacionalismu, a pokračovat v oživení rozmanité a kulturně bohaté Evropy.

Weber řekl, že svojí prací chtěl přispět k tomu, aby historicky se rozrůstající rozmanitost Evropy se stala uznávanou jako pozitivní evropská hodnota a vytvářet pro ní mosty a spolupracovat s dalšími staviteli mostů. „Pracuji pro Evropu, kde Evropané nebudou bojovat, ale naslouchat jeden druhému a vzájemně se posilovat,“ zdůraznil ředitel DNV na konci svého projevu. V maďarštině poděkoval za vyznamenání: „Szivböl köszönöm ezt magas rangü kitüntetest! "

Mimochodem, Weber není vyhnanec, ale pochází z Mnichova. Nicméně má ze strany matky předky, z nichž první žil dlouho v Pomořansku a ve Slezsku, ze strany otce příbuzenství mezi rumunskými Němci. Jeho manželka Karin, která seděla v první řadě kostela s dcerou Rosalií, má kořeny ze Slezska. Také Weberovo studium bylo orientováno na německý východ. Po absolvování studia historie a geografie na Mnichovské univerzitě a Technické univerzitě v Mnichově – mimo jiné u Friedricha Prinze a Eduarda Hlawitschky - se zaměřil na „srovnávací historii v průběhu epoch“. V roce 1997 napsal disertační práci na téma "Studie o vinohradnictví starých bavorských klášterů ve středověku".

Místopředseda spolku na podporu DNV, Horst Kühnel, byl v publiku. On i všichni hosté byli potěšeni nádherným hudebním doprovodem dvou mladých interpretů: Szandry Holczingerové a Marianna Molnära, kteří přispěli tradičními písněmi maďarských Němců. Hudba, stejně jako Posseltův zásadní projev o menšinové politice v Evropě a udělení vysokého maďarského ocenění pro ředitele DNV, přispěly k Pamětnímu dni maďarských Němců.

Susanne Habelová, Sudetendeutsche Zeitung, 2.2.2018, str. 8

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf