Historická pravda stojí nad politikou

 

Je správné, že v Plzni proběhly oslavy osvobození za účasti i některých amerických veteránů.

Nebylo správné, že se tak nedělo i dříve, před listopadem 1989.

 

Bylo by správné, kdyby oslavy osvobození proběhly i v Praze také za účasti ruských veteránů, kteří se podíleli na osvobození Prahy.

Není správné, že se tak neděje. V polistopadové době jako kdyby někteří naši mocní usilovali o to, abychom zapomněli na to, že nás v 9. května 1945 osvobodila sovětská armáda. My však nezapomeneme!

 

Kdyby Německo vyhrálo válku, došlo by k likvidaci českého národa. Naše historická sídla by byla obydlena německým obyvatelstvem. Čech zde neměl co dělat, řekl za války R. Heydrich. Někteří Češi měli být vyhnání daleko na sever. Jiní, kteří smýšleli nepřátelsky vůči Německu, měli být postaveni ke zdi a zastřeleni, či jinak zlikvidováni. Zbytek českého národa měl být germanizován na území Německa.

 

Proto naše osvobození spojenci, za účasti našich vojenských jednotek na Západě i na Východě a domácího odboje, má pro nás zásadní význam.

 

Vítězství spojenců nad Německem nám umožnilo obnovit náš stát, Československou republiku, a zachovat i nadále český národ. Proto jsme vděční všem spojencům, především sovětům a Američanům, kteří nás osvobozovali.

 

Politický dvojí metr odmítáme. Zastáváme zásadu, že historická pravda stojí nad politikou a nad jakýmkoliv režimem. Pokud z historie se stane služka politiky, dojde nezbytně ke společenským deformacím, jak nám historie ukazuje. Víme také již, poučeni dějinami, kam vše vede. 

 

J. Kovář