Historické memento

Prof. PhDr.Stanislava Kučerová, CSc.


Věděli jsme, že část Němců, kteří byli z rozhodnutí vítězných spojenců v Postupimi r.1945 po 2. světové válce z Československa odsunuti, zaujala k celé akci odmítavé stanovisko. Nespokojenci vytvořili Sudetoněmecký landsmannschaft, organizaci se stanovami a programem na radikální revizi výsledků války. Odsun byl podle nich bezprávný, a proto odsunutým náleží právo na návrat, právo na předchozí bydliště a majetek i právo na odškodnění za utrpěnou újmu. Tito nespokojenci získali pro sebe vydatné finanční zdroje a nepřestali po celá léta až dodnes rozvíjet svou nepřátelskou propagační aktivitu. Zpočátku se jim nedostávalo veřejné podpory, byla by pokládána za mezinárodní provokaci.


Postupem doby, snad narůstající vzdáleností od dob války, se však situace změnila. Revanšisté zesílili svou aktivitu a podařilo se jim ovlivnit část politiků nejen v Německu, ale i v České republice. Dějiny se dílem zapomínají, dílem přepisují. Připomeňme velmi kontroverzní akci Centra proti „vyhánění“ ( správně odsunu) v Berlíně r. 2006 nebo schválení památného dne pro oběti „vyhnání“ ( správně odsunu) koaliční vládou CDU/CSU v Německu r. 2013.


A připomeňme nepochopitelné snahy některých členů českých minulých vlád, Nečasovy a Sobotkovy, o revanšistické spolupráci se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, a o takové prohloubení vzájemnosti s nimi, která vedla až k až k iluzivnímu vytvoření společné národní identity Čechů a Bavorů. Budeme mít novou vládu. Je zapotřebí, aby osvědčila věrnost nefalšované historii a aby nedopustila revanšistickou ztrátu na úkor našeho státu a jeho obyvatel.