Golgota

 

Kriste, jenž jsi pro pych lidstva, jeho vinu,

za světa svobodu - volnost umřel;

za právo malých, za mír a štěstí

jsi krev svou lidskou vylil - boží synu

na Golgotě

 

Hle, viz! César oběť tvoji marně cení.

Ne ty, leč on jest nástroj boží

a jeho ruka s germánským mečem

ve jménu síly řád světa změní

na Golgotě.

 

Němec nezná práva, není jeho cílem,

leč panství nad světem. Proto vzhůru

do zbraně! Palte domy, bořte města,

památky slavné, neboť káže tak krvavý Vilém

na Golgotě.

 

Vraždí ženám muže, dětem otce - matky;

před zraky rodičů spoutaných

prznějí dívky - květ národa,

béřou čest i život, všecky statky

na Golgotě.

 

Čeho nabyl občan pilný, drzá ruka

od úst mu to vezme. Jménem pána

nad hlavou krutý požár vznítí

statisíc rodin ve vyhnanství trpí muka

na Golgotě.

 

Bledé matky mrou a děti hladem kvílí

muž - otrok cizí zájmy platí

životem kdesi proti své vůli.

A vrah s novým tisícem obětí pilí

na Golgotu.

 

Hory srbské - stepi ruské — polské země

slovanské luhy i Francie

belgická města a vesnice milé

v trosky obráceny; zmírá jejich plémě

na Golgotě!

 

Pluky britské a francouzské - garda bílá

i černá, americká - legie české

z všech dílů světa krev svojí daly.

-         -         -         -         -         -

Kriste - tvá oběť nestačila

na Golgotě?

 

Z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 289-290

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.