Generální plán pro naše kulturní dědictví

Nyní je nezbytnější než kdy jindy

 

Po extrémně dlouhém sestavováníi vlády se do Německa vrátil politický život. Čtvrtá velká koalice v Německu - CDU, CSU a SPD sama stanovila hlavní cíl, přinést novou dynamiku Německu, nový start pro Evropu a novou soudržnost pro naši zem. Tento cíl musí být nejen ekonomicko-materiální a technologicky-vědecký, ale musí být také duchovně-kulturní. Také pro německé vyhnance a navrátilce, národnostní menšiny v Německu a německé menšiny v Evropě a bývalém Sovětském svazu, obsahuje koaliční smlouva významné milníky.

Dobrá politika pro Německo a Evropu, stejně jako pro širší sousedské prostředí, však vyžaduje vhodné historické a kulturní základy. Zde je na jedné straně poptávka po historickém kulturním povědomí našeho obyvatelstva, posíleném vzdělávací politikou. Na druhou stranu jde také o empatii a citlivosti k našemu sousedskému prostředí v Evropě i mimo ni. To vyžaduje především angažované občany, se znalostí a pochopením, aby si poskládali soubor politických momentek na živý obraz. Jedná se o funkci lidského mostu, který spojuje historické zkušenosti, kulturní sebeuvědomění, mentalitu, identitu, víru a hodnoty přes hranice.

Právě tato role se připisuje německým vyhnancům a navrátilcům, národnostním menšinám v Německu a německým menšinám v Evropě a bývalém Sovětském svazu. Nezapomínejme přitom na německá společenství v severní a jižní Americe, ale také v jiných oblastech světa.

Po dlouhou dobu se této části německého kulturního národa německá politika dostatečně nevěnovala. Přidružená politická agenda byla dlouho na okraji zájmu a pouze po přesunu pozornosti na sebeurčení německého národa se dostala do středu politické debaty v naší zemi. V souladu s hlavními principy koaliční dohody potřebuje tento proces "novou dynamiku" a "nový průlom", aby vytvořil "novou soudržnost", zejména v oblasti intelektuální kultury.

Proto musí být historický a kulturní pohled naší země přesunut na východ. Znalost po staletí dlouhého osudového prolínání Němců na východě a jihovýchodě Evropy až do Ruska a Střední Asie, nesmí zůstat jen historickým a kulturním tématem vyhnanců a repatriantů, národnostních menšin v Německu, německých menšin a německých komunit mimo Německo. Jedná se o důležitý prvek německé historie a kultury, bez jehož trvalého zachování a rozvoje utrpí německé historické a kulturní dědictví významnou ztrátu.

Proto je právě nyní čas pro spolkovou vládu, ministryni kultury [Moniku Grüttersovou], ministryni školství [Anju Karliczkovou] a nového ministra vnitra [Horsta Seehofera], aby pro to vytvořili se zúčastněnými stranami a provinciemi rámcový plán. Měly by zajistit tuto část naší historie a kulturního dědictví a trvale dále rozvíjet moderní, pro mladou generaci přitažlivé formy.

                       ***

Hartmut Koschyk je politikem CSU s kořeny v Horním Slezsku, ženatý se „sudetskou“ Němkou. Byl v letech 1987-1991 generálním sekretářem Svazu německých vyhnanců, v letech 1990-2017 členem parlamentu, včetně čtyř let jako parlamentní státní tajemník, a poslední čtyři roky spolkový zmocněnec vlády pro záležitosti související s navrátilci a národnostními menšinami. V roce 2017 obdržel Sudetoněmeckou cenu za lidská práva.

 

Harmut Koschyk, Sudetendeutsche Zeitung, 4.5. 2018, str. 1

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf