Francie symbolem odporu proti nenáviděnému germanismu.

Resistence a odboj v létě r. 1916

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - XXI.

 

Čechoslováci na Rusi. Generál pěchoty Šuvejev podal caru Mikuláši 5. června raport, v němž přimlouvá se: „-bylo by záhodno prokázati bratrské chování Ruska ke slovanským zajatcům a v nejkratším čase osvoboditi (pod čestným slovem) zvláště ta české zajatce, kteří již svou oddanost k Rusku dokázali. Patří mezi ně v prvé řadě vojáci 28. a 38. českého pluku, kteří dobrovolně přešli na naši stranu, což je ostatně známo i rakousko-uherské vládě, která po zprávě o jejich kapitulaci nařídila, aby všichni zajatci z uvedených pluků byli při eventuelním návratu ihned předáni vojenským soudům. … měl by být ulehčen takovým zajatcům vstup do ruského občanství státního, aniž by bylo čekáno konce války. Uskutečnění občanství by jim jistě velmi ulehčilo existenci a dalo by jim možnost soukromého výdělku. Dne 27. června poznamenal na podání toto „Souhlasím“.

 

Čechoslováci v Itálii. V Santa Marii pod Vesuvem jest zajatecký tábor se 22.000 Čechů. Zde býv. důlní podúředník z Kladna Jan Čapek zakládá legii proti Rakousku, za nedůvěřivé nálady italských kruhů i vlastních krajanů. Na první výzvu skládá čestný slib Čapkovi jen sedmdesát mužů …

 

Českoslov. legie ve Francii. Vyznamenala se opětně u Belloy en Santere. Generál Mangin uvádí v rozkaze armádním 2. četu 1. setniny pochodového praporu cizinecké legie. Složena výhradně z Čechů při útoku z Belloy en Santerre ukázala 4. a 10. června 1916 nejhrdinnější horlivost a nenávist k nepříteli až do krajních mezí. … Poslušni svých sympatií k Francii, která byla v jejich očích vždycky symbolem odporu proti nenáviděnému germanismu a vzorem tak drahé Svobody, obětovali jí své životy s velkodušností, jíž historie nikdy nezapomene.

 

7. června

Maffie pracuje současně dvojím směrem: organisací pasivního odporu proti válce a vládě uvnitř Čech, a sdělováním cenných informací státům dohodovým. Po odchodu prof. Masaryka a po uvěznění drů Kramáře, Rašína, Schneidera a ostatních, pracuje se tím opatrněji, ale také usilovněji. Zvláštními důvěrníky v miničních továrnách nabádáno dělnictvo k pasivní resistenci při výrobě střeliva. Prostřednictvím důvěrníků podávány pak dohodě spolehlivé a přesné zprávy o množství, jakosti a modelech střeliva. Oproti požadavku gen. Hindenburka, aby dostal z továren 130.000 ran denně, bylo docíleno a dohodě konstatováno, že nejvyšší výkonnost jest jen 60.000 ran denně. Mezi horníky působeno rovněž k seslabení výkonnosti a tito disciplinovaně řídí se pokyny tajné Maffie.

 

9. června

Odňata poštovní doprava americkému listu „The Literary Digest“. Zakázány tiskopisy „Odvedení“ a Neodveden“ tištěné v Strakonicích.

Zabaveno jmění Jos. Wagenknechtovi, obuvníku z Nové Paky, Jos. Pazderkovi, účetnímu tamže, Jul. Fišerovi, obuvníku tamže, Ant. Tauchmannovi, domkáři v Staňkově, Karlu Hanouskovi, řezníku v Libřicích, St. Rezkovi, rolníku v Rasořích, okr. Dvůr Král n. L., Jos. Kabelkovi, horníku ve Vys. Veselí, Lad. Nožičkovi, učiteli v Čerhenicích, Jos. Jonešovi, rolníku v Libnikovicích-Borovicích, Václavu Povovi, rolníku v Orasicích, Cyr. Stokláskovi, obuvníku v Holešově, Leop. Šafáře, sta. asistenta v Boskovicích na Mor., Jana Hlavenky, obuvníka v Trnavě Mor., Fr. Pantůčka, písaře v Babicích u Brna, dále Aug. Růžičky, úředníka konsulátu z Týniště n. Orl.

Soudy odsuzují mnohé selky a sedláky, kteří na trzích své produkty přeceňují, do vězení až 1 týden.

 

16. června

Zakázána řada spisů anarchistických a socialistických.

V roce 1915 zjištěn v Berlíně úbytek porodů o 10.696, totiž o 28% proti loňsku.

Moravské místodržitelství zakázalo taneční zábavy na celé Moravě. Také v Praze nepovolují se taneč. zábavy a do tanečních síní nastěhováno po stech uprchlíků z Bukoviny, Haliče, Uher, jichž jest hlášeno do Prahy 45.000. Uherští vojáci v Praze a v Plzni spáchali řadu vražd na hostinských a chodcích. Svými milostnými avanturami se ženami nepřítomných českých vojáků rozrušují  rodiny. Četně pohlavních nákaz, prostituce vdaných žen bují všude, kde Uhři nasazeni. Policie vyklizuje kavárny a vinárny, kde jsou schůzky paní s vojáky; za jediný den sebrala na 120 žen takových.

Nařízeno úř., že do chleba smí se dávati jen 40% mouky žitné neb pšeničné, 60% kukuřice, brambor atd. Chléb takový jest nechutný, nezáživný.

V Berlíně rozdávají dětem písničky od jisté učitelky: „Máti, nedělej si starosti, nám není třeba tuku.“ Německo nařídilo omezení spotřeby papíru o 10 – 17 %.

Zabaveno jmění Em. Kobzy, zahradníka v Zábřehu, Ot. Dupala, staveb. technika v Drásově, Boh. Kaprála, pianisty v Král. Poli, Al. Kaliny, sluhy v Žabovřeskách, Boh. Jílka, zedníka v Brně, Leop. Šustra, podkováře v Nov. Veselí.

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 265-270

Vlastním nákladem vydal F. P. Vožický na Král. Vinohradech, čp. 623. Hálkova 35.