Čas na detoxikaci

  Jan Palach měl dva naléhavé programové body: 1) Okamžité zrušení cenzury a 2) Zákaz rozšiřování okupačního deníku Zprávy.

 Je podle mě tragické, jestliže v roce 2023 zůstávají tyto Palachovy skrovné požadavky tristně aktuální, jen s drobnou kosmetickou úpravou, že ono štvavé médium, které je svým opakovaným porušováním jakýchkoli etických kodexů s demokratickým uspořádáním neslučitelné, se jmenuje Forum 24.

  Jan Palach by dnes možná přišel na to, že sebeupálení nic neřeší – a že společnost je třeba burcovat k aktivnímu odporu jinak.

 Jeden každý z nás by si měl uvědomit, že mlčením k prohlubování cenzury si stavíme cely sami pro sebe. A že nelze tolerovat, aby jakýkoli pamflety produkující plátek nazýval výraznou část společnosti, patrně její drtivou většinu, „fašisty“ – a tyto občany veřejně pranýřoval a naváděl ostatní k jejich lynči.

 Pokojní demonstranti z Václavského náměstí pouze deklarují svůj odpor proti kabinetu, který za sebou zanechává obří dluhy, jež rostou alarmujícím tempem – a jež nejsou investovány do rozvoje České republiky. Vyjadřují svůj bytostný nesouhlas s politikou vedoucí k jedné z nejvyšších inflací v Evropě a s destrukcí průmyslu, který je handicapován bezkonkurenčně vysokými náklady na energie, jež odsuzují tyto podniky k nekonkurenceschopnosti. Hlasitě projevují svůj nesouhlas s kroky ministra financí, který má větší vztah k loterii než k lidem, ministra zdravotnictví, jenž si stěžuje, že lidé kupují léky, neboť kdyby je nekupovaly, bylo by jich dost, ministra práce a sociálních věcí, který svou koncepcí důchodové „reformy“ žene mnohé seniory do chudoby a bezvýchodné situace, ministra vnitra, který s poštovními pobočkami zachází jako podezřelý v kauze Dozimetr či s kroky ministryně Černochové, která peskuje olympionika jako malého kluka – a která by po dopadu rakety na polské území hned válčila bez vyšetřování incidentu.

 Pokud někdo jakékoli odpůrce Fialovy vlády nazývá „fašisty“, radikalizuje naši společnost, neboť takováto sprostota pochopitelně vyvolává v nařčených adekvátní reakci hněvu – a vede pouze k tomu, že takto nespravedlivě označení občané uvidí fašisty v těch, kdo tak na ně pokřikují. Spirála zášti tak nabírá na obrátkách. Myslí–li někdo vážně, že je třeba hrany rozdělení ve společnosti obrušovat, je třeba začít kultivací médií – a přísným dohledem na dodržování elementárních principů demokratické žurnalistiky. Plátky jako Forum 24 jsou dobré tak leda na vyhlašování války – ale rozhodně nepřispívají k informovanosti, ani zahlazování mezigeneračních a jiných rozdílů.    

 Patřím mezi zastánce míru a sociálního konsensu. Z této pozice pak odsuzuji jak tvrdou vládní asociální politiku, tak její politiku zastrašování a cenzury – a vůbec ze všeho nejvíc odsuzuji její nadřazení válčení všem ostatním agendám. Takové vládnutí totiž má s demokracií společného tolik, jak Šafr, Hovorková či J. X. Doležal s demokracií.   

Čas na detoxikaci

Tvrdíte, že když sledujete zprávy,

tak vás nic jiné tolik neotráví?

Je tady bomba – ukrajinská mouka:

Vláda vám do hlav, že je bezva, vtlouká.

Nekula traktát na tu mouku smolí,

že vám nic nedá sežrat bez kontroly.

On si tu mouku vládní volič koupí

s tím, že on přece „in“ je – a ne hloupý.

Co tato vláda dává vlastním lidem?

Buď vše moc drahé – nebo s pesticidem.

Otráví mnohé – a tím zmírní tenzi,

ubude lidí, co dožijí k penzi.

Dluh této vlády obří je jak vrata,

navíc je její činnost jedovatá.

Myslím, že čas je (když se humor ztrácí,

a člověk zvrací) na detoxikaci…