Evropa vychází z křesťanských hodnot

PhDr. Stanislav Balík

Bez návratu k bojovnému křesťanství Evropa nikdy nezíská zpět ztracenou velmocenskou pozici, jakou v minulých staletích měla, ani svou ekonomickou sílu, řekl maďarský premiér. Za Frankovy vlády (1936-1975) tvořila katolická církev jednu z opor tohoto národně konzervativního režimu. To se bohužel začalo měnit po ekumenickém II. vatikánském koncilu (1962 – 1965), kdy se někteří z představitelů katolického sdružení přidali ke španělské opozici a přispěli k porážce Frankova režimu. Orbán vytyčil za svůj cíl dialog mezi konfesemi, a to především v otázkách víry u mládeže, konverze, domácího vzdělávání a obnovy základů křesťanské Evropy. Bohužel se zdá, že ani tomuto sdružení se nevyhnuly neblahé důsledky II. vatikánského koncilu vzhledem k tomu, že jednou z jeho priorit je mezikonfesijní dialog, který se ovšem v podání dnešních ekumenistů zvrhává v popírání samotných kořenů katolické víry a je pouze mutací multikulturní zmatenosti. Orbán dále vyzdvihl hodnoty, jakými jsou úcta k rodině a životu, k práci a národním kulturám. Zároveň kritizoval bezbřehý individualistický liberalismus, který zmíněné hodnoty potlačuje. Jsem přesvědčen, že křesťanství stále zůstává jedním z našich důležitých ideových zdrojů. Nicméně, nejedná se o křesťanství v současném pojetí Apoštolského stolce, který nabádá k toleranci vůči proudícím militantním islamistům do Evropy. Navažme důsledně naopak na tradici křížových výprav, vyhlášených poprvé papežem Urbanem II. na clermontském koncilu (1095). Ochraňujme naše hodnoty stejně, jako první křižáci ve Svaté zemi chránili Boží hrob, čímž je dnes duch naší staré, dobré Evropy!  

Viktor Orbán dále vyzdvihuje potřebu solidarity mezi křesťany. Viktor Orbán dále správně upozornil na skutečnost, že křesťanství sehrálo prvořadou úlohu ve formování evropských národů, v celých našich evropských dějinách. V tomto ohledu s Orbánem nelze než souhlasit. Sledujme proto pozorně změny, k nimž v Maďarsku pod jeho vládou dochází, neboť je jisté, že jdou správným směrem. Koneckonců silně kritické reakce z Bruselu jsou toho tím nejlepším důkazem. 

https://www.databazeknih.cz/knihy/islamiste-a-soumrak-evropy-385542

V Častohosticích 14. 8. 2019