Euroskeptická aliance proti evropskému superstátu

napsal(a) Soeren Kern

22. února 2022

Překlad původního textu: Eurosceptic Alliance to Fight Creation of European Superstate

Překlad: Libor Popovský, Helena Kolínská

"Existuje však rostoucí hrozba, která se snaží přeměnit Unii na ideologický federalistický superstát; korporaci, která ignoruje národní identitu a suverenitu, a v důsledku toho i demokracii, pluralitu a zájmy občanů zemí tvořících Unii. Tento vývoj ohrožuje Unii samotnou tím, že ji vzdaluje od křesťanských evropských ideálů, na nichž byla založena.... Měli bychom spolupracovat a spojit síly v zájmu ochrany Evropy před vnucovanými ideologiemi a antidemokratickým vývojem, který nevyhnutelně způsobí její pád." — Společné prohlášení, Madridský summit, 29. ledna 2022.

"Evropské instituce se z tohoto důvodu nemohou stát nástrojem sociálního inženýrství, jehož cílem je vytvořit nový 'evropský národ'. Ukázkou takového sociálního inženýrství mohou být mimo jiné pokusy ideologicky pozměnit naše jazyky způsobem, který člověka oddělí od jeho kultury a dědictví, jako například nedávné rozhodnutí Evropské komise odstranit z veřejné sféry slovo 'Vánoce'." Společné prohlášení, Madridský summit, 29. ledna 2022.

Signatáři uvedli, že EU se stala nástrojem "radikálních sil", které jsou odhodlány provést civilizační transformaci Evropy. Obvinili také evropské mainstreamové konzervativní strany, že opustily tradiční židovsko–křesťanské hodnoty a kvůli politickému zisku převzaly levicovou politiku.

"Sebemenší národní rozhodnutí, které neodpovídá přáním institucí Evropské unie, je nyní předmětem vydírání – tak si Evropu svobod nepředstavujeme! Milujeme Evropu, protože milujeme naše země. A Evropu bráníme tím, že bráníme naše země!" — Marine Le Pen, předsedkyně strany Národního sdružení.

"To, co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje – boj za naši civilizaci!" — Nicolas Bay, francouzský europoslanec a člen strany Národní sdružení.

"Všichni jsme zajedno ohledně velkých evropských témat, jako je efektivnější ochrana vnějších hranic, větší ekonomická nezávislost Evropy a společná restriktivnější migrační politika, která musí být diametrálně odlišná od té současné." — Marlene Svazek, místopředsedkyně Svobodné strany Rakouska.

Lídři evropských konzervativních a populistických stran se ve dnech 28. až 29. ledna 2022 sešli v Madridu, aby ustavili jednotnou politickou frontu zaměřenou na obranu tradičních židovsko–křesťanských hodnot a suverenity evropských národních států. Takzvaný Madridský summit – konaný pod heslem "Bráníme Evropu" – znamenal důležitý milník v úsilí o vytvoření celoevropské aliance v boji proti federalistickému, globalistickému a antidemokratickému vývoji v Evropské unii. (Foto: Oscar del Poso / AFP prostřednictvím Getty Images)

Lídři evropských konzervativních a populistických stran se ve dnech 28. až 29. ledna 2022 sešli v Madridu, aby ustavili jednotnou politickou frontu zaměřenou na obranu tradičních židovsko–křesťanských hodnot a suverenity evropských národních států.

Takzvaný Madridský summit – konaný pod heslem "Bráníme Evropu" – znamenal důležitý milník v úsilí o vytvoření celoevropské aliance v boji proti federalistickému, globalistickému a antidemokratickému vývoji v Evropské unii.

Dvoudenního summitu za zavřenými dveřmi, který pořádala španělská konzervativní strana Vox, se zúčastnili maďarský premiér Viktor Orbán, polský premiér Mateusz Morawiecki, francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Pen a také lídři a zástupci konzervativních stran z Rakouska, Belgie, Bulharska, Estonska, Itálie, Litvy, Nizozemska a Rumunska.

Konzervativní euroskeptičtí lídři se zavázali ke vzájemné užší spolupráci v Evropském parlamentu a vydali společné prohlášení, které nastínilo náročný úkol, který je čeká, a cestu vpřed:

"Evropské společenství bylo vytvořeno jako prostor svobodné spolupráce mezi suverénními státy. Existuje však rostoucí hrozba, která se snaží přeměnit Unii na ideologický federalistický superstát; korporaci, která ignoruje národní identitu a suverenitu, a v důsledku toho i demokracii, pluralitu a zájmy občanů zemí tvořících Unii."

"Tento vývoj ohrožuje Unii samotnou tím, že ji vzdaluje od křesťanských evropských ideálů, na nichž byla založena. Dnes se někteří byrokraté a některé politické strany mylně domnívají, že mohou bez demokratické legitimity prosazovat agendu, která je v rozporu s potřebami Evropanů a přežitím samotné západní civilizace."

"Tváří v tvář této situaci se my, účastníci Madridského summitu, zavazujeme bránit Evropu před vnějšími i vnitřními hrozbami. Budeme čelit silám, které prosazují Evropskou unii, která se zpronevěřila evropské historii, je odtržená od reality a vede Evropu k demografické sebevraždě a hluboké společenské transformaci. Evropa zažívá demografický pokles. Je nezbytné podporovat prorodinnou politiku."

"Milujeme Evropu, protože milujeme naše země. A budeme Evropu bránit, protože jedině tak budeme bránit naše země. Proto nepřestaneme požadovat Unii zaměřenou na společné evropské hodnoty, na všechny její občany, na jejich rodiny, na ochranu hranic a svobodu mít svoji energetiku, průmysl a silný primární sektor. Musíme znovu nastolit kulturu vzájemného respektu mezi členskými státy a institucemi EU, v níž je ústavní identita členských států chráněna a nikoliv kritizována. Odsuzujeme politicky motivované útoky vedené z Bruselu proti Polsku a Maďarsku, které demonstrují naprosté ignorování základních principů EU a porušují ducha zakládajících smluv. "

"Stručně řečeno, měli bychom spolupracovat a spojit síly v zájmu ochrany Evropy před vnucovanými ideologiemi a antidemokratickým vývojem, který nevyhnutelně způsobí její pád."

Společné prohlášení obsahuje devět akčních bodů na úrovni EU, včetně závazků: ​​zlepšit ochranu hranic; tvrdě zasáhnout proti nelegální imigraci; zajistit, aby žadatelé o azyl mohli vstoupit do EU až po udělení azylu; pracovat na větší energetické nezávislosti Evropy; a bránit nadřazenost národních ústav před právem EU."

V překvapivém projevu jednoty Viktor Orbán i Marine Le Pen – kteří mají přátelské vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem – souhlasili s vložením odstavce odsuzujícího ruské hrozby vůči Ukrajině. Lídři se zavázali:

"Usilovat o to, aby evropské země jednaly solidárně tváří v tvář hrozbě vnější agrese. Ruské agresivní akce na východní hranici Evropy nás přivedly na pokraj války. Tváří v tvář těmto hrozbám potřebujeme mezi evropskými zeměmi solidaritu, rozhodnost a obrannou spolupráci."

Účastníci summitu ve společném prohlášení také přislíbili zřízení "koordinační kanceláře" v Bruselu v zájmu "spojení svých sil a jednotného vystupování tak často, jak to jen bude možné, při hlasování o výše uvedených otázkách na evropské úrovni v Evropském parlamentu."

Polský premiér Morawiecki řekl, že budoucnost Evropy stojí na suverénních státech:

"Ukázali jsme, že pro Evropu existuje i jiná budoucnost – budoucnost založená na suverénních zemích, nikoliv na nějaké centralizované struktuře, která státům odebírá pravomoci."

"Jsme zajedno ve všech důležitých otázkách, jako jsou ruské hrozby vůči Ukrajině, migrační tlaky, energetické problémy a velmi vysoké ceny zemního plynu, které jsou důsledkem manipulací ze strany Ruska."

"Nejdůležitější je, abychom byli jednotní v našich hodnotách... a vytvořili dokument představující alternativu k budoucnosti Evropy. Pevně doufám, že my budeme tou alternativní budoucností Evropy."

Euroskeptická aliance

Madridský summit byl druhým oficiálním setkáním lídrů euroskeptických stran. Navazuje na první takový summit konaný v prosinci 2021 ve Varšavě. Závěrečná deklarace Varšavského summitu konstatovala:

"Účastníci konference sdílejí společné a hluboké přesvědčení, že EU je tvořena svobodnými a rovnoprávnými národními státy, které jsou propojeny úzkou spoluprací v nesčetných oblastech. Toto přesvědčení sdílíme s mnoha miliony občanů členských států EU."

"Jedině takovou evropskou spoluprací můžeme zachránit EU před dalšími krizemi a napětími a zastavit znepokojivou myšlenku vytvoření Evropy, kterou bude řídit samozvaná elita. Odmítáme svévolné uplatňování unijního práva, jakož i ohýbání a překrucování či dokonce porušování zakládajících smluv. Plnou demokratickou legitimitu mají pouze instituce suverénních států. Instituce EU stejnou legitimitu nemají, a proto by v evropské politické architektuře měly hrát roli podřízenou národnímu státu."

"Stejně tak se z tohoto důvodu nemohou stát nástrojem sociálního inženýrství, jehož cílem je vytvořit nový 'evropský národ'. Ukázkou takového sociálního inženýrství mohou být mimo jiné pokusy ideologicky pozměnit naše jazyky způsobem, který člověka oddělí od jeho kultury a dědictví, jako například nedávné rozhodnutí Evropské komise odstranit z veřejné sféry slovo 'Vánoce'. Takové pojetí národa nikdy neexistovalo, neexistuje dnes a nemůže existovat ani v budoucnu. Účastníci summitu deklarují svoji vůli spolupracovat v duchu solidarity na různých úrovních a fórech se všemi stranami a organizacemi, které si váží jedinečného evropského dědictví a myšlenky Evropy národů."

Tyto dva summity jsou výsledkem "Společné deklarace o budoucnosti Evropské unie" z července 2021 – dohody 16 euroskeptických politických stran o společném odporu proti snahám evropských federalistů přeměnit Evropskou unii v bohapustý multikulturní superstát.

Signatáři této deklarace uvedli, že EU se stala nástrojem "radikálních sil", které jsou odhodlány provést civilizační transformaci Evropy. Obvinili také evropské mainstreamové konzervativní strany, že opustily tradiční židovsko–křesťanské hodnoty a kvůli politickému zisku převzaly levicovou politiku.

Jaroslaw Kaczynski – autor Společné deklarace o budoucnosti Evropské unie z července 2021 a bývalý polský prezident – řekl, že EU se "připravuje provést kulturní revoluci, která zničí stávající sociální struktury, počínaje rodinou a evropskými tradicemi, a vytvoří tzv. 'nového člověka'." A dodal: "Odmítáme tuto revoluci, neboť věříme, že přinese neštěstí a drastický pokles svobody jednotlivcům i zemím."

Překážkou budování efektivní aliance pro boj s evropským federalismem v Bruselu je skutečnost, že konzervativní euroskeptické strany patří do různých politických skupin v nadnárodním Evropském parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou organizováni do ideologických skupin – v současnosti existuje sedm různých politických skupin – a mohou patřit pouze do jedné skupiny.

Některé konzervativní strany — Bulharské národní hnutí (IMRO), Volební akce Poláků v Litvě – Unie křesťanských rodin (LLRA–KŠS), polská strana Právo a spravedlnost (PiS), rumunská Křesťanskodemokratická národní rolnická strana (PNT–CD) a španělský Vox — patří do středopravé skupiny Evropských konzervativců a reformistů, která obhajuje dlouhodobou reformu Evropské unie, ale nechtějí z bloku vystoupit.

Další — Svobodná strana Rakouska (FPÖ), belgický Vlámský zájem (VB), Alternativa pro Německo (AfD), Estonská konzervativní lidová strana (EKRE), francouzské Národní sdružení (RN) a italská Lega — patří k tvrdší euroskeptické skupině Identita a Demokracie, jejíž někteří členové prosazovali zrušení eura.

Maďarská vládnoucí strana Maďarská občanská unie (Fidesz) nedávno opustila Evropskou lidovou stranu (EPP) a v současné době nepatří do žádné politické skupiny Evropského parlamentu.

Dlouhodobý cíl – sjednotit všechny euroskeptické strany do jediné "superskupiny" je snadnější formulovat, než provést, neboť tyto strany zastávají různé pozice v celé řadě domácích a zahraničněpolitických otázek. Tyto rozdíly – včetně hospodářské politiky a vztahů s Ruskem – bude těžké schovat pod koberec.

Třebaže Viktor Orbán a Marine Le Pen souhlasili se zařazením kritiky Ruska do závěrečného prohlášení Madridského summitu, Orbán se následně v Kremlu setkal s Putinem a zavázal se ke spolupráci s Moskvou. Le Pen mezitím z francouzského překladu společné deklarace odstranila odstavec týkající se Ruska.

Madridského summitu se bohužel nezúčastnil lídr italské strany Lega Matteo Salvini a nezúčastnili se jej ani lídři německé strany Alternativa pro Německo.

Salvini, který byl nedávno čelným představitelem evropského hnutí proti EU, si uvědomil, že jeho euroskeptická pověst byla značně pošramocena jeho rozhodnutím stát se členem proevropské vlády premiéra Maria Draghiho. "Mohu být v proevropské vládě a zároveň snít o jiné Evropě," řekl nedávno Salvini. Nicméně stranu Lega v Madridu zastupoval italský europoslanec Paolo Borchia.

Komentáře signatářů

Lídr španělské strany Vox Santiago Abascal ve svém úvodním projevu na Madridském summitu řekl:

"Jsme spojenci. Všechny nás spojují naše hodnoty. Chceme–li zajistit blahobyt našich voličů v Evropě, musíme změnit dosavadní kurz. Musíme spolupracovat na vysvobození našich občanů z této krize. V sázce je hodně — naše přežití jako národních států. Je naší povinností předávat tradiční hodnoty mladším generacím."

Polský premiér Mateusz Morawiecki dodal:

"Dnes čelíme mnoha hrozbám a společně na ně musíme najít odpověď. Musíme vyhrát spor o suverenitu národních států, kterou ohrožují evropské instituce, které si uzurpují práva přesahující právo Evropské unie. Musíme společně bojovat, abychom zajistili, že svoboda znamená svobodu, demokracie znamená demokracii a že státní suverenita bude zaručena."

Maďarský premiér Viktor Orbán zdůraznil:

"Musíme posilovat a upevňovat naše společné hodnoty, které jsou založeny na křesťanských hodnotách. Musíme vytvořit novou platformu pro spolupráci, aby naše postoje a názory byly v Evropě více slyšet a vidět. Nezapomínejme, že základem demokracie jsou volby, a proto je nutné, aby naše postoje a názory byly všem na očích. Musíme se navzájem podporovat."

Místopředseda strany Vox Jorge Buxadé řekl:

"Národní ústavy evropských zemí jsou produktem mnoha let historického vývoje. Evropa má historii dlouhou 2 500 let. Evropská unie existuje pouhých 70 let. EU musí sloužit Evropě národních států."

Lídryně francouzské strany Národní sdružení Marine Le Pen na Twitteru uvedla: "Sebemenší národní rozhodnutí, které neodpovídá přáním institucí Evropské unie, je nyní předmětem vydírání – tak si Evropu svobod nepředstavujeme!" A dodala: "Milujeme Evropu, protože milujeme naše země. A Evropu bráníme tím, že bráníme naše země!"

Francouzský europoslanec Nicolas Bay z francouzské strany Národní sdružení tweetoval:

"Italové, Belgičané, Maďaři, Poláci, Francouzi; členové různých politických skupin v Evropském parlamentu; v Madridu jsme upevnili naše přátelství, protože to, co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje — boj za naši civilizaci!"

Italský europoslanec Paolo Borchia ze strany Lega řekl:

"Naším cílem je vybudovat evropskou středopravou alternativu k Evropské lidové straně (EPP), která je nadměrně orientovaná doleva. Bude to nevyhnutelně dlouhý proces, ale lídři našich stran se zaměří na to, co nás spojuje, spíše než na naše rozdíly. Z tohoto hlediska zde opakuji ochotu strany Lega jít po jasné a konkrétní cestě, respektující individuální odlišnosti každé strany."

Místopředsedkyně Svobodné strany Rakouska Marlene Svazek v rozhovoru pro rakouskou veřejnoprávní stanici ORF řekla, že hlavním účelem Madridského summitu bylo posílení vzájemné důvěry:

"Rozhodli jsme se zřídit v Bruselu koordinační kancelář na parlamentní úrovni, která bude v budoucnu více koordinovat hlasování a strukturální a organizační aspekty obou parlamentních politických skupin."

"Všichni jsme zajedno ohledně velkých evropských témat, jako je efektivnější ochrana vnějších hranic, větší ekonomická nezávislost Evropy a společná restriktivnější migrační politika, která musí být diametrálně odlišná od té současné."

Soeren Kern je významný spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.