Emilia Müllerová a Daniel Herman

Čestná cena Stavitel mostů od Centra Bavaria Bohemia

 

Emilia Müllerová, do poloviny března bavorská ministerská patronka a Daniel Herman, do začátku prosince ministr kultury ČR, získali za vynikající zásluhy o bavorsko-českou spolupráci cenu Stavitel mostů od Centra Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee .

 

Cenu za budování mostů, která byla v letošním roce opět udělena Řezenskou (Regensburgskou) obchodní a průmyslovou komorou v Hornofalckém Kelheimu, je poctou za úspěchy v hospodářské integraci dvou vzkvétajících sousedních regionů. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v rámci projektu "Kultura bez hranic / setkání Bavorsko - Čechy 2018", který je financován Česko-německým fondem budoucnosti.

150 hostů slavnostního předávání cen, zástupců politiky, kultury, ekonomiky, nadací, projektů, univerzit, škol a mnoho nositelů cen Stavitel mostů, přivítala Irene Täxlerová, předsedkyně sdružení CeBB. Pozdravy předaly první starostka Schönsee, Birgit Höcherlová a Kristina Larischová, generální konzulka České republiky v Mnichově. K Larischová oficiálně zastupovala českou stranu a chválila CeBB  jako na obou stranách uznávané kulturní centrum, koordinační orgán s nápaditými iniciativami a projekty.

Axel Bartelt, „sudetoněmecký“ starosta Horního Falcka, zdůraznil ve svém projevu funkci mostu mezi Horní Falcí a sousedním plzeňským regionem, která se vyvinula od otevření CeBB v roce 2006.

Po ceremoniálu udělení ceny Stavitel mostů se Irene Träxler rozloučila s Hansem Eibauerem jako dřívějším vedoucím CeBB, jehož nástupkyní je od počátku roku Veronika Hofingerová.

Cena "Brückenbauer/Stavitel mostů", která byla poprvé udělena v roce 2007, vyznamenává převážně dobrovolnou práci občanů a institucí pro porozumění mezi sousedními regiony Bavorska a České republiky.

Na počest oceňované Emilie Müllerové bylo uvedeno: „Její jmenování v roce 2005 do funkce ministryně pro evropské záležitosti a později ministryně hospodářství mělo klíčový význam pro posílení kontaktů mezi Bavorskem a Českou republikou, obě země se společně rozvíjely jako silné centrum v srdci. Jako velká obhájkyně podporovala otevření Centra Bavaria Bohemia v roce 2006 a poté při jeho provozu.

Jako ministryně sociálních věcí pokračovala v tomto směru a využívala mnoho bilaterálních rozhovorů na nejvyšší úrovni, aby podpořila spolupráci. Dobré a úzké kontakty s tehdejší ministryní sociálních věcí Michaelou Marksovou byly velkou zásluhou Emilie Müllerové. Společně navrhly přeshraniční pracovní trh orientovaný na budoucnost: těží z toho tisíce zaměstnanců a stovky společností. Jako dlouholetá členka bavorské státní správy je jedním z nejdůležitějších průkopníků hospodářské, sociální a politické integrace, čímž se Svobodný stát Bavorsko a Česká republika stávají dvěma dynamicky se rozvíjejícími regiony.

Dokonce jako dlouholetá předsedkyně okresního sdružení CSU Horní Falc pečovala Emilia Müllerová o intenzivní kontakty s českými politiky. Na její pozvání navštívil tehdejší český místopředseda vlády Pavel Bělobrádek v roce 2015, u příležitosti kongresu okresního sdružení CSU „Budoucnost uprostřed Evropy“, poprvé Svobodný  stát Bavorsko. "

 

Oslavné hodnocení Daniela Hermana uvádí: "Na Letnicích roku 2016 byl Herman prvním českým ministrem, který se oficiálně zúčastnil Sudetoněmeckého dne v Norimberku. V projevu v němčině vyjádřil politování nad vyhnáním sudetských Němců. Bavorský ministr prezident Horst Seehofer popsal vystoupení Hermana jako moment slávy v bavorsko-českých vztazích. Jako ministr kultury podepsal Daniel Herman a se svým bavorským protějškem, Ludwig Spaenlem, v květnu roku 2015 memorandum o porozumění pro prohloubení kulturní výměny mezi oběma zeměmi. Memorandum zahrnovalo zřízení koordinačního centra pro bavorsko-českou kulturní spolupráci - CeBB v roce 2016 a první bavorsko-českou zemskou výstavu „700 let Karla IV“ v roce 2016/17, u níž CeBB koordinoval doprovodný program.

Svou ochotou zapojit se do dialogu s disidenty, aniž by popřel své vlastní přesvědčení, je Daniel Herman ztělesněním demokratických hodnot. Jeho gesto vůči „sudetským“ Němcům velmi stimulovalo sousedské vztahy mezi Bavorskem a Českou republikou. Proces usmíření, který prosazuje, nás naplňuje nadějí do budoucnosti, a to navzdory tomu, že jako ministr kultury skončil. "

Mezi další oceněné v roce 2018 patří starosta Železné Rudy, Michal Snebergr, Česká škola v Řezně, rovněž umělecké školy v Klatovech a v Domažlicích.

Před dvěma lety byla v Schönsee, v dubnu 2016, cena Stavitel mostů uděleny ministrovi zahraničních věcí knížeti Karlovi Schwarzenbergovi a mluvčímu etnické skupiny Berndovi Posseltovi  (SDZ 15/2016). 

hf, Sudetendeutsche Zeitung, 15+16/2018, str. 1, 2

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf