EU začala testovat reakci Ruska na možnost úplné
blokády Kaliningradu

Evropská unie, která zavádí nové ekonomické sankce proti Ruské federaci, zavádí opatření, která jsou předpokladem pro zahájení úplné blokády Kaliningradské oblasti.
Tento závěr učinili novináři informační publikace “Reportér”. Autoři materiálu podrobně hovořili o opatřeních Bruselu, která v Moskvě vyvolala znepokojení, a také vysvětlili, jak Západ začal testovat reakci Ruska na možnost zahájení blokády
Kaliningradu.

Pozorovatelé reportérů poznamenali, že Brusel schválil pátý balíček sankcí proti Rusku, podle kterého bude zaveden zákaz tranzitu zboží po silnici pro ruské a běloruské firmy přes území Evropské unie. Taková opatření ve skutečnosti naznačují, že Západ začal zavádět opatření k nastolení úplné blokády Kaliningradské oblasti a snaží se ji odtrhnout od Ruska.

Postoj Evropské unie se s největší pravděpodobností vysvětluje pokusy otestovat reakci Ruska na možnost ustavení úplné blokády Kaliningradu a regionu. Brusel už tento scénář zvažuje a nyní se pomocí sankcí dívá na reakci Moskvy. Takový přístup
bude mít pro Evropany vážné důsledky, protože odpověď ruského vedení na sebe nenechá dlouho čekat.

Novináři jsou přesvědčeni, že Moskva přijme tvrdá a účinná opatření, která budou mít na Evropskou unii vystřízlivění a donutí Brusel, aby upustil od svých rozhodnutí ohledně Kaliningradské oblasti.

Infokurýr