EU V průměru je chudobě vystaveno 15 % důchodců

3.3.2022 VSa Zprávy   

Facebook

Situace je znepokojivá v pobaltských státech, kde podíl důchodců „ohrožených chudobou“ dosahuje 40 %.

Od Litvy po Lucembursko a přes Francii se starobní důchody v Evropské unii pohybují od 250 do více než 2 000 eur. Kromě těchto hrubých údajů a s přihlédnutím k rozdílům v životních nákladech však podle Eurostatu chudoba postihuje v průměru 15 % evropských důchodců. Přesněji řečeno, tato míra odpovídá podílu důchodců, jejichž příjem je pod hranicí ohrožení chudobou, tj. nižší než 60 % národního mediánu disponibilního příjmu po zohlednění sociálních transferů, informoval web Statista.

Jak ukazuje naše mapa, důchodci v některých evropských zemích jsou ekonomickou nejistotou ohroženi mnohem více než jinde. Zvláště znepokojivá je situace v pobaltských státech, kde podíl důchodců „ohrožených chudobou“ dosahuje 40 % nebo je vyšší. V Německu je chudobou ohroženo přibližně 20 % důchodců, což je o pět procentních bodů více než průměr EU. Odhaduje se, že 11 % německých důchodců (ve věku 65–74 let) je nuceno pracovat, často na příležitostných brigádách, aby si doplnili svůj příjem.

S přibližně 9 % důchodců, kteří pobírají méně než 60 % mediánu disponibilního příjmu, má Francie po Lucembursku (7 %) nejnižší míru chudoby důchodců v Evropě. Ačkoli na národní úrovni existují velké rozdíly (podle pohlaví, regionů atd.), tato statistika ilustruje relativní účinnost francouzského důchodového systému při ochraně starších lidí před chudobou.

Údaje jsou z roku 2020, v případě Itálie 2019. Zdroj: Statista.

casopisargument.cz