Dvojí občanství trojským koněm?

Německá menšina v Jižním Tyrolsku

Otevřený dopis redakci programu ARD "Weltspiegel"

 

Pro Zuschauer-Redaktion ARD

info@DasErste.de

 

Vážení redaktoři,

 

ve vysílání WELTSPIEGEL(zrcadlo světa) ze 04/02/2018 jste ve souvislosti o  příspěvku Svobodné strany Rakouska rakouské koalici ( FPÖ se postará) také mluvili o udělování rakouského občanství v Jižním Tyrolsku, kde Jižní Tyrolsko navzdory již 100 let nepřetržitému přičlenění do Itálie "stále mluví více než polovina obyvatel německy".

 

Mohu opravit:

 

Jižní Tyrolsko mělo v roce 2015  550.400 obyvatel.

Po posledním sčítání lidu 2011 patřilo:

- 62,3% k německé etnické skupině

- 4,1% mluvilo latinsky (rétorománsky)

- 23,4% italsky.

 

V Jižním Tyrolsku žije spolu s dalšími občany EU, občany zemí mimo EU a přistěhovalci ze zámoří, žije 6.500 německých a rakouských občanů.

V roce 1900, podle posledního sčítání rakousko-uherské monarchie, žilo v italském Tyrolsku 2.000 Italů, z nichž většina byla imperiální Italové, tedy tehdejšího Regno d'Italia. (Italského království)

 

Mussolini vynucoval masivní italské přistěhovalectví od roku 1934, k deaktivaci jižních Tyrolanů. Od roku 1924 byly německé školy a úřady rozpuštěny a italizovány. Jihotyrolané si však zachovali svůj německý jazyk v tajných školách (nazývaných „Katakombenschulen“), které byly také nepřímo podporovány Weimarskou vládou. Učební pomůcky přicházely tajně přes hranice. Moje matka byla také jednou z takzvaných "učitelů z katakomb", kteří tajně učili jihotyrolské děti za velkého nebezpečí. Německý jazyk se tak zachoval ve formě Hochdeutschen.

 

Od Lateranské smlouvy Mussoliniho z roku 1929 s Vatikánem bylo umožněno, aby bylo Němcům umožněno působit v církevní pastorační péči.

Nicméně, protože všechna represivní opatření nevedla k cíli, se chtěl Mussolini obyvatel Jižního Tyrolska, s výjimkou venkovských obyvatel, jako hraniční populace zbavit a sjednal s Hitlerem v červnu 1939 přesídlovací dohodu. Zároveň nechal fašistické propagandě (jak se později ukázalo, nebylo to úmyslné, ale propaganda) tvrdit, že ti, kteří se nerozhodnou emigrovat, budou násilně přesídleni na Sicílii.

 

V „Opci“ došlo k tomu, že 80% z tehdejších 220.000 Jihotyroláků (a z německých jazykových ostrovů v Trentinu a v Kanaltal) emigrovalo do Třetí říše, ke které v té době patřilo také Rakousko. Byla to pro mnohé rodiny zkouška strachu z nuceného obtěžování italimizací, také špatnými pracovními vyhlídkami pro Jihotyroláky. (Moje rodina se tehdy nestěhovala). Jihotyrolanům bylo původně nabídnuto Alsasko jako sídelní oblast. Poté, co se dotazovali, jihotyrolské obyvatelstvo to odmítlo, protože nechtělo přemístění do Alsasska. Kvůli válce pak migrovalo jen 80.000 Jihotyrolanů, zejména do Tyrolska a Vorarlbergu, kde nebyli vítáni - s výjimkou nacistické propagandy. Po válce se 30.000 lidí

znovu vrátilo.

 

Všechna italizační opatření selhala a prakticky neexistují Jihotyrolané, kteří se stali Italy. Nebuďte tedy překvapeni, že "ještě více než polovina" mluví německy. Já taky, i když nám to pomohlo, když byl můj otec obviněn v červenci 1944, kvůli tiché kritice Hitlera, z „pobuřování“, ale u vojenského soudu byl můj otec - právním trikem, kdy bylo zjištěno svědectví jako nevěrohodné – osvobozen a nebyl odsouzen k smrti.

 

Mimochodem, italské přistěhovalectví pokračovalo po druhé světové válce a mělo vytvořit neporušený italský osídlovací pás ze Salurnu (první jihotyrolská vesnice na jihu),

Bolzano, do Merana, a mělo rozdělit německé osídlení na dvě části. Imigrace, vynucená i exkluzivním zaměstnáním všech Italů ve státních úřadech, se zastavilo až v červnu 1961, kdy došlo k teroristickým výbuchům. Ačkoli to neohrožovalo italské přistěhovalce, mediální italská propaganda však působila proti "teroristům z jižního Tyrolska", na stěnu byly vrhány stíny hrůzy. Měly pro Italy nežádoucí vedlejší efekt, že se prakticky zastavilo přistěhovalectví. Podíl Italů se od té doby snížil z 34% na 23%, a to především kvůli ztrátě výsad ze všech funkcí ve státní správě, návratu důchodců na jejich italské území a snížení počtu italských dětí v Bolzanu.

 

Německý Wehrmacht, který ve dnech 9.9. 1943 napadl jižní Tyrolsko, zrušil zákaz německých škol (jedinou věc, o které se v roce 1945 mohlo mluvit) a nechal obnovit historická německá jména zakázaná od roku 1923. Bylo znovu dovoleno oficiální vyučování v němčině, ale také okamžitě nastalo pronásledování Židů od SS a sledování jinak smýšlejících v Jižním Tyrolsku  (perzekuce Židů začala již za fašismu). SS vytvořilo tranzitní tábor pro deportace do Osvětimi - Bolzano, kde bylo zavražděno více než několik zajatců, Židů a Jihotyrolanů.

 

Vzhledem k tomu, že jste zjevně neprokázali porozumění rakouskému občanství pro jižní Tyrolany, poznamenávám:

Touhou mnoha jižních Tyrolanů je po 100 letech konečně znovu získat od roku 1919 odebrané rakouské občanství, dodatkově k existujícímu  italskému. Toto bylo odsouhlaseno v usnesení Jihotyrolského parlamentu dne 9.3. 2012, při hlasování vyvolaném hlasy Jihotyrolské lidové strany. Stejné rozhodnutí bylo potvrzeno na zemské konferenci strany téhož roku a bylo postoupeno Rakousku. Dne 24.11.2017 se téměř všichni bývalí členové Jihotyrolské lidové strany (s bývalým guvernérem a dvěma bývalými stranickými vůdci) obrátili na Rakousko ve stejném smyslu a Tyrolská vláda se také vyjádřila ve prospěch tohoto požadavku.

 

Německo také zná dvojí občanství, také většina evropských zemí. V letech 1992 a 2006 Itálie udělila italské občanství všem Italům - včetně italských Starorakušanů v Trentinu, Istrii a Dalmácii (nyní Slovinsko a Chorvatsko) - aniž by se někoho zeptalo. Rakousko se proto chce řídit příkladem Itálie, které, stejně jako jiní, má s menšinovými oblastmi těsné lidské spojení.

Pokud by jste to nemohli pochopit, tak si jen představte, jako by byl celý německý tým ARD  zbaven německého občanství, a to bylo např. nahrazeno polským, z toho důvodu, že jsou dnes všichni stejní občané EU, a neměli bychom dělat takový nacionalistický povyk. Nebudete chtít si v takovém případě vzít německé občanství, kromě polského, které vám bylo vnuceno, z emočních a politicko-symbolických důvodů? Neměli by němečtí občané Slezska, kteří nebyli vyhnáni, kromě polského občanství dostat německé?

Možná, že vaši zpravodajové budou dotčeni tím, že nepřímo snižovali naše obavy z našeho morálního sebeobětování.

 S nejlepším přáním a pozdravy

Dr. Franz Pahl

Poslanecká sněmovna Jihotyrolské lidové strany

 

"S radostí zveřejňujeme tento dopis, který nám byl zaslán, protože nám připomíná společný osud našich národních skupin - jižních Tyrolů a sudetských Němců před 100 lety! Obojí jsme byli odděleni od Rakouska proti naší vůli a proti právu na sebeurčení národů! Velmi dobře proto chápeme „obnovu, pomocí dvojího pasu“  starého spojení s Rakouskem v evropském měřítku, říká Gerhard Zeihsel, spolkový předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu v Rakousku (SLÖ).

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf