Druhý rok světové války dovršen

Jak nám bylo za Rakouska – Uherska? Ouzko!

 

Již měsíc není ve velké Praze bramborů; při nedostatku mouky, chleba, mléka, úplném nedostatku tuků (másla, sádla) trpí nejen chudina, ale i střední stavy hladem, živí se celé týdny špatnou kávou; chléb, pokud jest, není téměř k požívání, drobí se – samá kukuřice. V Praze v Kotcích dána do prodeje špetka nových bramborů; na 4.000 žen se tam shluklo –ulice s obou stran zavřena kordonem strážníků a propuštěno vždy jen několik žen, čekajících celé půldne na 1 kg bramborů. Při tom často kordon stráže provalen, asi 8 žen omdlelo – zoufalé scény.

 

Politicky vůbec nežijeme, nesmí se mluvit – sotva dýchat. Bují udavačství. Společenská nedůvěra vládne a tíseň hospodářská a finanční přivádí velké starosti otcům rodin a opuštěným matkám. Ulice měst jsou polopusté, vesnice zbaveny hospodářů. Plíží se všude vyhublé, bledé, souchotinářské postavy žen a dětí.

 

Dva měsíce již prší, úroda na polích tlí a kazí se. Není vůbec másla, sádla, vajec, nedostatek mléka; peníze nemají ani čtvrtinu své ceny, mnohé produkty jsou desetkrát dražší, četné nejsou ani k dostání. Řezníci a uzenáři v Praze a Vídni mají zavřeno. Před krámy mlékáren, s máslem, vejci, moukou tlačí se celé dny zástupy žen za asistence strážníků.

 

11. srpna

Zabaveno jmění: pro zločin sběhnutí k nepříteli Vilému Hofmannovi, strojnímu zámečníku v Havlovicích (pol. okr. Trutnov), a Jaroslavu Devátému, rolníku v Libštátě, oběma domobraneckým pěšákům pluku zeměbraneckého č. 11; dále Josefu Jelínkovi, kočímu, naposledy v Ronově nad Doubravkou (okres Čáslav), a Fraqntišku Piklovi, zemědělci, naposledy v Senožatech bydlícímu, oběma domobraneckým pěšákům c. k. zeměbraneckého pěšího pluku č. 12; konečně Jaroslavu Pohorskému, v Dvořísku (okres Vysoké Mýto), Knéblovi, továrnímu dělníku ve Velkých Hamrech (polit. okres Semily, soudní dvůr železný Brod), domobraneckému pěšáku téhož pluku; Jos. Novákovi, čeledínu v Oplocanech, okr. Přerov, Mor.

 

18. srpna

Oslavy 86. narozenin císaře Frant. Josefa.

Zabaven majetek opět několika vojen. sběhům.

 

 

Výňatky z knihy

F. P. Vožický: Kronika světové války 1914-19 , str. 278-284