Druhá republika začala vinit Beneše ze všeho špatného


Ti politici, spisovatelé a další veřejně činní občané republiky, kteří obhajovali prezidenta E. Beneše před fašisty a jim podobnými, měli tvrdý chléb. Karel Čapek svou věrnost k demokracii i k prezidentu Benešovi zaplatil svým životem. Byl uštván k smrti.


Benešovi se vytýkalo, že abdikoval a odešel do ústraní. Nehájil to, co podle druhorepublikových pseudodemokratů jako prezident měl. Vinili ho z toho, že přijal mnichovský diktát, ač měl vést národ do boje s Němci, a to již na hranicích.


Těmto křiklounům nedocházelo, že Francie a Anglie by v tomto případě nepřišly nám na pomoc. Sovětský svaz nemohl, poněvadž Polsko odmítlo dát souhlas k průchodu jednotek Rudé armády přes její území. Tak bychom museli bojovat sami. V pohraničí naše pevnosti by byly obklíčené znacizovanými henleinovci. Jejich Freikorps by velmi ztěžoval naši obranu. H.Göring vyhrožoval vybombardováním Prahy a dalších měst. Výsledkem by byl masakr našeho národa a porážka. A o to usiloval Hitler a jeho komplicové. Ten ještě před podpisem Mnichovsko smlouvy div neplakal, že ho západní zkrachovalci připravili o vítěznou válku, jíž měl naplánovanou.


V druhé republice bylo pravidlem psát urážlivé články o Benešovi ve velké většině médií. Kolovaly o něm i „vtipy“. Měl plán a eroplán, sebral Hanku, vykrad banku. Velkým štěstím pro republiku bylo i pro pana prezidenta Beneše a jeho manželku, že malým letadlem byli přepraveni z Prahy do Anglie. Co by se jinak stalo, kdyby se oba dva dostali do rukou Němců? Čekal by je kriminál, příp. koncentrační tábor. Jejich vyhlídky na přežití by byly velmi nejisté. Potvrzuje to chování Němců k jejich příbuzným. Část z nich byla Němci zavražděna.


Hitlera a jeho spolupracovníky běh událostí nešetřil. Hitler spáchal sebevraždu, několik nacistických bonzů taktéž, jiné čekala poprava provazem. Dostali, co si zasloužili. Měli na svědomí desítky milionů mrtvých a nepředstavitelné materiální škody. Poválečné utrpení zasáhlo další desítky milionů lidí.


E. Beneš byl po válce zvolen na další volební období prezidentem republiky. Vešel do našich dějin jako prezident Budovatel, na něhož s úctou i, láskou vzpomínáme dosud.

Dr. O. Tuleškov