Dopustili se vlastizrady a mnozí i velezrady. Jejich odsun byl hodné milosrdný čin za to, co tu udělali


Táta a celá jeho rodina zažili řádění sudeťákú již začátkem třicátých let. Po nástupu Henleina již byli vyhánění a vraždění Češi. Po obsazení našeho území, skopčáky nazývaného sudety, byli okamžitě vyhnáni všichni Češi.


Mnozí to lásky plné skopčácké vyhánění nepřežili. Dopustili se vlastizrady a mnozí i velezrady. Jejich odsun byl hodné milosrdný čin za to, co tu udělali.


Dnes tu zase vylézají z děr a chtějí vše vrátit do stavu v roce 1938. Jsou opět silně agresivní, nenávistní a vlastizrádní. Ukazuje se, že ten odsun nebyl příliš důsledný.“

V F


Poznámka redakce: Výše uvedený text je komentářem k jednomu z našich článků. Text byl opatřen jménem. Nahradili jsme ho iniciálami.