Dopis předsedy Witikobundu novému  předsedovi bavorské vlády, Dr. Markusovi Söderovi

 

Předseda bavorské vlády,

Dr. Markus Söder, Jacobstr. 46 (zastoupení CSU)

90402 Norimberk

 

Věc: Vyhnaní v Bavorsku                                                             28.04.2018

 

Vážený pane premiére!

 

                                      Witikobund e.V. vám srdečně blahopřeje k volbě za předsedu vlády Bavorska. Vítá skutečnost, že jste ve Vašich budoucích prioritách zmínil také požadavky vyhnanců. Bohužel jsme také zjistili, že pravděpodobně nemáte vždy správné informace k tomto tématu.

 

1.       Zdá se nám necitlivé, že jste jmenoval Dr. Floriana Herrmanna, který dříve pracoval jako advokát „sudetoněmeckého“ landsmanšastu (SL) ve sporu o změnu stanov, vedoucím Státního kancléřství. Nicméně změna stanov byla vehementně odmítnuta členskou základnou landsmanšaftu, takže Dr. H. je také zatížen určitou hanbou.

 

2.       Podle Sudetendeutschen Zeitung (23.3.2018, s.1) jste již hodnotil „usmíření s českými sousedy“ jako „historický úspěch“ Seehofera. Toto údajné usmíření je založeno na fikci změny účelu klubu SL. Takový postup však může nastat pouze se souhlasem všech členů (§ 33 BGB). Vzhledem k tomu, že byla dohodnuta jen s podřízenými, nebo dokonce neoprávněnými úředníky, nebyla uznána rejstříkovým soudem.

 

3.       Podporujeme v záležitosti „vlasti“ lepší hlasování v rámci strany. Vaše CSU bude nedůvěryhodná, pokud obsadíte ministerstvo pro vlast v Berlíně, ale v Mnichově budete tolerovat, že se někteří členové CSU pokusí zbavit „sudetské“ Němce zákonného práva na jejich vlast (§ 3 stanov-SL).

 

S nadějí, že jsem vám poskytl užitečné informace, zůstávám vám velmi oddaný

 

Felix Vogt Gruber

(Spolkový předseda Witikobundu e.V.)

 

http://www.witikobund.de/wp-content/uploads/2018/05/WBr.182final30.4..pdf

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf