Dopis Reneje Schustera členům Senátu Parlamentu České republiky

(Český překlad )

 

Jako člen Braniborského zemského výboru pro těžbu hnědého uhlí chci poukázat na některé závažné problémy lužickosrbské menšiny. Převzetí lužického těžebního podniku (nyní zvaného LEAG) českou společností EPH neodstranilo v Lužici nejistotu, ale na mnoha místech ji dokonce zhoršilo:

 

·    EPH stále plánuje nucené přesídlení vsi Prožym v lužickosrbském sídelním prostoru kvůli hnědouhelnému dolu Wjelcej-Jih II.  O budoucnosti obce chce koncern rozhodnout teprve v roce 2020. Do té doby zůstane osud 810 osob ohrožených přesídlením, stejně jako zaměstnanců dolu předmětem spekulací 

 

·    Ačkoli bylo v roce 2017 rozhodnuto, že vesnice Rowno a Mułkecy nemají být kvůli rozšiřování dolu Wochoza přesídleny, má se k nim tento důl přiblížit do té míry, že by například měla být přemístěna mateřská škola Mnozí lužickosrbští obyvatelé, umělci a politici zapojení v oblastním sdružení "Strukturální změnu teď " požadují větší odstup dolu od lužickosrbských vesnic tak, aby v nich mohla být zachována dosavadní kvalita života.

 

·     V prosinci 2017 EPH poprvé veřejně přiznal, že v případě insolvence svého těžebního podniku LEAG neručí za  vypořádání  nákladů mnohaletých důsledků důlních škod. Pak by tyto náklady musel uhradit daňový poplatník, přitom na podzim roku 2016 nedávný prodejce dolů firma Vattenfall poukázala EPH jako jejich kupci 1,7 miliardy eur na pokrytí těchto důlních škod. Už dnes není jasné, kam se tyto prostředky poděly.

 

·     Až dva miliony odběratelů pitné vody v Berlíně a Braniborsku jsou odkázány na zásobování z řeky Sprévy. Hnědouhelné doly firmy LEAG přesto rostoucí měrou znečištují vodu Sprévy sulfáty  Před několika týdny vodárny ve Frankfurtu nad Odrou oznámily, že kvůli nutným opatřením  musí občanům zvýšit cenu vody o 20 %. Z tohoto důvodu  frankfurtský  dodavatel vody hrozí právními kroky proti plánovanému napuštění jezera v bývalém dole firmy LEAG.

 

 Toto jsou pouze některé zvlášť aktuální příklady. Nás Lužické Srby zraňuje víc než jiné obyvatele Lužice, že bezohledným investorem je právě český podnik.

 

Četní Lužičtí Srbové vystupují proti ničení své vlasti těžbou uhlí, avšak mnozí z nich nemají pocit, že by je v tom adekvátně zastupoval zastřešující svaz Domowina. Ten si od počátku vyjednávání s důlním podnikem počíná nápadně zdrženlivě, k čemuž patří i každoroční převody peněz. Slova o odmítnutí přesidlování lužickosrbských vesnic od té doby nevyústila v žádné skutky.

 

Jako dlouholetý člen Braniborského zemského výboru pro těžbu hnědého uhlí jsem Vám k dispozici ve všech odborných otázkách.

 

Renej Schuster

Umweltgruppe Cottbus e.V. Straße der Jugend 94 D-03046 Cottbus

www.kein-tagebau.de  

email umweltgruppe@kein-tagebau.de, telefon +49 (0)151.14420487

 

přišlo e-mailem