Do stoky nelézt…


Přibližme si trochu médium Forum24.cz. Vzhledem k tomu, že je úzce spojené s Tomášem Klvaňou (Viz spolek Free Czech Media: https://freeczechmedia.cz/) z Aspen Institute Central Europe (Viz https://www.aspeninstitutece.org/people/), a vyniká jedině řadou hoaxů a šířením nebetyčné nenávisti zejména vůči Rusku a Miloši Zemanovi, a protože toto médium chce nabírat nové a nové čtenáře – před volbami – i s J. X. Doležalem – domnívám se, že malá zmínka o něm je na místě. Přidám sem odkaz na své dva starší články: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marek-Rezanka-Media-proti-miru-407822?fbclid=IwAR3ThjrsJxzVzY-mOVeFl_dqya2xiGf2kj4L12_uN4SLUSZWCPHEFqthsHU a https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Marek-Rezanka-Nekolabuje-M-Zeman-kolabuji-nase-media-511417?fbclid=IwAR1BzptRZEXaWZq2kbdh_KCo2MbRNH94du3RKO0MreMcuBfJDNnb8cfAJXQ a zmíním ještě článek z 11. 1. 2017: „Média v zrcadle aneb Stoka tůní není“ (LUK).


Naše mainstreomová scéna je obecně ubohá, ale Fórum 24 mezi těmi, kdo svá tvrzení neopírají o žádná fakta a argumenty, zato nálepkují kde koho, vyniká. Kdyby platil pouze z desetiny nějaký etický kodex, toto médium by podle mě nemohlo existovat.

Pro představu, nakolik objektivně a nezávisle dané médium pracuje, ocituji následující text:

Proč tady jmenovat tuto skupinku lidí, kteří se vyskytli v nějakém sborníku? Protože jsou to pořád ti samí, jací se třeba pohybují kolem obskurní novinářské Krameriovy ceny (Tam se například vůbec nepohybuji - poznámka autora), které je Tereza Spencerová laureátkou, a kteří se podílejí na dezinformacích a jsou aktivisté hybridní propagandistické války. My z mainstreamu bohužel ani nemůžeme přispět nějakým hoaxem, kolik let bylo Tereze Spencerové, když ji na kolenou houpal Leonid Brežněv, protože půlka jejího života je zahalena stejným tajemstvím, jako život Majky z Gurunu. (Pamětníci si vzpomenou.) Spadla z oblakov, prostě.“ Viz https://www.forum24.cz/tereza-spencerova-by-pry-byla-stastna-jako-blecha-kdyby-byla-schwarzenberg/?fbclid=IwAR3LS2_XLumS9-JTIEDFhRQuDDXcKlfTWFUzZMNjGAhoMMYPIRjnPajg4jc.


Tento Jandourkův pamflet – jinak nelze daný článek pojmenovat, má jediný vytčený cíl, jenž na čtenáře čouhá jako sláma z bot: Dehonestovat Terezu Spencerovou (rozenou Spanilý) za jakoukoli cenu. Přitom jí kritik není schopen vytknout jedinou věcnou chybu – pouze ji – a spolu s ní další osoby včetně mé maličkosti nálepkuje jako „dezinformátory“.

Jan Jandourek si vzal na mušku sborník textů, jež si dovolily jediné – dívat se na Rusko sice kriticky, ale nikoli nenávistně: „…Nestála by za řeč, kdyby nepatřila do společnosti zvláštního ražení. Stačí se mrknout. Tak třeba v roce 2014 přispěla do sborníku Rusko včera, dnes a zítra – sborník příspěvků k problematice. Nejde o nějaký sborník, ale jako pars pro toto to celkem vystihuje tu její sociální bublinu. Stejně tak bychom mohli vyjmenovat autory přispívající do různých prokremelských dezinformačních kanálů.


Jandourek se všechny autory sborníku snaží hodit do jednoho pytle – a tak nám všem přiřkl, že se máme pohybovat kolem Krameriovy ceny (kterou se snaží opět vykreslit jako cosi opovrženíhodného). Minimálně já, ale také Ilona Švihlíková či Radim Valenčík nemáme s danou cenou nic společného, což platí i o některých dalších přispěvatelích do sborníku. Taková „drobnost“ ovšem Jandourkovi nijak nepřekáží, aby nás vykreslil jako ruské agenty po vzoru putimského strážmistra Flanderky (Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války).


Mně pak Jandourek udělal i svým způsobem reklamu, kdy zveřejnil důvody, jež mě vedly k ukončení spolupráce s Britskými listy, které dnes bohužel píší velice podobně jako Forum24.cz: „Marek Řezanka (1980), který vystudoval demografii a je básník a textař. S publikováním v Britských listech se rozloučil textem, kde mimo jiné píše, v čem nesouhlasí s jejich směřováním: „Bagatelizaci a relativizaci fašistů v kyjevské vládě považuji za zhoubnou. Pokud hodnotím důsledky jakékoli politiky, je třeba rozebírat její příčiny. Požadujme vyšetření střílení na Majdanu, požadujme vyšetření sestřelení civilního letadla. Jinak bychom nebyli konzistentní sami se sebou. Je pochopitelné, že Západ, který nevolenou ‒ pučem dosazenou vládu ‒ legitimizoval a podporuje ji jako svého spojence, bagatelizuje a relativizuje její fašistickou povahu. Já osobně toto pokrytectví tolerovat nehodlám. Ve hře je totiž příliš. Nechtějme vyvolávat válku s Ruskem. Nechtějme svévolné přibližování paktu NATO k ruským hranicím ‒ pod nejrůznějšími záminkami, které zní na první pohled nanejvýš ušlechtile.““


Jenny Nowak se potom pro změnu soustředila na mou následující báseň:


A to je starosta… (Namluveno: http://www.muamarek.cz/files/mp3/a-to-je-starosta....mp3)


Habartov – bylo třináctého září,

dneska se o tom svinstvu mlčet daří,

dnes o tom žádná zmínka nepadá.

Otto Plass jako krysař krysy volá,

osudný výstřel mířil na Koukola,

hnědá se valí – pryč je přehrada.


Koukol a Černý, Křepelka a Roubal.

Kdo však dnes o nich ještě vůbec hloubá?

Hákové kříže opět pověsí?

Vyhnaní, mrtví, zcela pokoření.

Omluvy vrahům tohle okoření.

Kdo šetří zrůdnost dnešní Oděsy?


Sudetští Němci – výjimky jsou malé,

do války hnali – není žádné „ale“.

Tohle je to, co všemu předchází.

Po válce jistě dělalo se mnohé,

válka je svinstvo – lidskosti dá „sbohem“,

fanatismus je drogou, extází.


Proč dneska školy k tomuto jsou němé?

Revize války – to je to, co chceme?

Proč se tu dávno pravda neučí?

Standarta skončí kdesi rozstříhaná.

Ústavu trhá Minář,

je to hana.

Varovat bychom měli před puči.


Z Bandery nyní hrdina se tvoří,

Koněva rudou barvou protektoři

polijí, což je hanba naprostá.

Novotný v Praze Řeporyjích dřepí

a Ondřej Kolář k fašismu je slepý,

a to je, prosím, v Praze starosta…


Samozřejmě, že báseň neocitovala celou, takže čtenář vůbec netušil, že jejím hlavním sdělením není demontáž sochy maršála I. S. Koněva, ale připomenutí historie, o níž dnes mainstream pomlčuje – a která se nehodí, protože je třeba vyzvedávat „utrpení sudetských Němců“.

Nowak píše: „Coby příklad, jaké básně by si přáli, hned uvedli výtvor přispěvatele Marka Řezanky. Závěr jeho úderných veršů může směle konkurovat dílům legendárního vojína Jasánka o vepřích a imperialistech.

Z Bandery nyní hrdina se tvoří/ Koněva rudou barvou protektoři/ polijí, což je hanba naprostá/ Novotný v Praze Řeporyjích dřepí/ a Ondřej Kolář k fašismu je slepý/ a to je, prosím, v Praze starosta. Autor do své veršované kritiky geniálně zakomponoval i starostu Řeporyjí, ačkoli tento nemá se sochou ani s Prahou 6 nic společného, ale zato básník sám zůstal slepý k faktu, že při nedávné (řádně neohlášené) demonstraci pod maršálovou sochou po boku komunistů svorně vyřvávali i „nácci“ z Dělnické strany sociální spravedlnosti.““

Paní Nowak zjevně nepochopila, že výše uvedená báseň připomněla zrůdnost nacismu – a pana Novotného zmínila proto, že on tuto zrůdnou minulost bagatelizuje – a dokonce staví pomník Vlasovcům. Jinak je předním šiřitelem nejsprostší protiruské nenávisti na našem území.

P. Novotný pak mimo jiné prohlásil, cituji: „Maršál Koněv byl sprostý vrah, byl to špína chlap. Jsem pyšný na zastupitelstvo Prahy 6.

Takže Jenny Nowak se kritikou mé tvorby – eufemisticky řečeno – totálně sekla.


Do třetice zde zmíním článek Štěpána Maláta: „Zeman a jeho Číňané jsou čím dál směšnější“ (Viz https://www.forum24.cz/zeman-a-jeho-cinane-jsou-cim-dal-smesnejsi/).

Již samotný název článku je silně manipulativní a dehonestující. V tomto duchu se pak nese celá, zjevnou nenávistí propletená, stať:


„…Že České republice Čína neustále vyhrožuje, je drzé a troufalé. Že jí ale vyhrožuje vlastní prezident, to je opravdu velké zoufalství. Zeman řekl, že v reakci na zrušení smlouvy mezi Prahou a Pekingem prý Číňané přestanou sypat peníze do fotbalové Slavie.

Malát upozornění prezidenta na fakt, že zrušení smlouvy může přinést neblahé a nežádoucí ekonomické dopady pro naši zem, vydává za vyhrožování. Poněkud silná káva. A čím že tedy Miloš Zeman vyhrožoval? A komu?

Malát se M. Zemanovi vysmívá, že údajně jeho ekonomická diplomacie nikam nevedla: „V souvislosti s Čínou by měl Miloš Zeman spíše dělat nenápadného a měl by mlčet. Nic z toho, co sliboval, se totiž nestalo. Číňané měli v ČR investovat velké peníze. Nakonec sem doputoval jen zlomek peněz a ty navíc nepoužili do projektů, které by nějak pomohly České republice. Šlo jen o pouhé akvizice. Nemovitosti, nebo zmíněná Slavie.

Již ale cudně mlčí o tom, že politici jako Hřib či Vystrčil házejí této diplomacii pod nohy nikoli větve, ale přímo celé klády.

Na žalobu je potom Malátova stať, v níž nepřímo viní M. Zemana z otravy J. Kubery: „Z tragické smrti Jaroslava Kubery by si měl Miloš Vystrčil vzít několik ponaučení. Například nepovídat si mezi čtyřma očima s čínským velvyslancem a nechodit na oběd k prezidentu Zemanovi“ Viz: https://www.forum24.cz/kubera-po-navratu-od-zemana-zvracel-mam-pocit-ze-na-nej-netlacili-jen-psychicky-rika-jeho-zena/. To již silně připomíná Bartíkovu úmyslnou lež o „Zemanově rakovině“, jež ho měla poškodit v prezidentské volbě.


Silně propagandistickým textem dal o sobě vědět politolog J. Bican:

Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu je tak možné chápat i jako čin, který by mohl posílit zájem o druhou komoru parlamentu a třeba také zvýšit volební účast v letošních senátních volbách, což by bylo více než žádoucí. Dnes už totiž víme, že na horní komoře a na tom, kdo je jejím členem, skutečně záleží.

Důležitých počinů senátu z poslední doby je samozřejmě více. Stojí za to vyzdvihnout například senátní žalobu proti prezidentovi Miloši Zemanovi pro hrubé porušení ústavy, která bohužel neprošla v dolní komoře. Cesta Vystrčila a delegace senátorů na Tchaj-wan je však svého druhu senátní vlajkovou lodí, která dokázala, že i z horní komory je možné podnikat velké a odvážné činy, které sice nejsou jednoduché a mohou mít své následky, ale mají své hodnotové a politické opodstatnění.“ Viz https://www.forum24.cz/vystrcilova-cesta-na-tchaj-wan-ukazala-jak-dulezity-muze-byt-senat/.

Bican sice píše o „hrubém porušení ústavy“, ale pochopitelně nepředkládá jediný důkaz, který by o takovém jednání svědčil, podobně jako senátoři V. Láska či P. Fischer, který se ztrapnil svou touhou odvolat M. Zemana pro „neschopnost vykonávat svou funkci“, čímž ukázal toliko neschopnost a neznalost vlastní.

Prohlášení prezidenta Miloše Zemana za neschopného vykonávat úřad přitom není podle samotných senátorů reálné. Aktivaci článku 66 Ústavy, který by to umožnil, nedoporučily ani senátní komise pro ústavu ani senátní ústavně-právní výbor. O tomto ale již pánové Bican či Jandourek pojednávat nebudou.

Stejně jako se ani jeden z výše jmenovaných komentátorů nezaměří na tristní cíle Vystrčilovy výpravy na Tchaj-wan (pojednání samo o sobě by zasloužily výrobní linky na roušky a respirátory, které měly dojít na podzim roku 2020 darem, ale vše bylo maličko jinak).

Ukázky práce komentátorů na Forum24.cz podle mého jasně dokazují jediné: Nejedná se o službu veřejnosti, jež by ji informovala. Jde toliko a propagandistickou, tvrdě ideologicky zaujatou agitaci, která na fakta nebere ani ten nejzákladnější ohled.

Jediným cílem tohoto média je útočit na jakýkoli názor, který nesouhlasí s proamerickým viděním světa.

I proto jsem napsal následující báseň:


Klvaňa s Kundrou stejné noty ladí…


Odporný článek vyšel od Maláta

na Fóru, které ke hnoji se řadí.

Tady ten Štěpán s obviněním chvátá,

že Zeman s Čínou smíchali jed v kádi,

otráví toho, kdo jim silně vadí.

V Respektu potom – no, v tom od Bakaly,

jistý pan Kundra hoaxem vody kalí:

Agent a ricin? Na Rusy vše svádí

Vidíme jasně, kdo ukáže svaly:

Klvaňa s Kundrou stejné noty ladí.


Ze lží a mýtů svoloč pamflet látá,

já o ní píši jako o chamradi,

tento brak nečíst není žádná ztráta.

Bohužel čtou ho často naši mladí.

Ptejme se vždycky, co je na pozadí:

Aspen Institute šlape na pedály.

Rusko a Čína nepoznají chvály.

S „UEsA“ totiž pouze kamarádí

partička, která čitelná je z dáli:

Klvaňa s Kundrou stejné noty ladí.


Pomluvy, lži a slova jedovatá,

důkazy žádné – vzduch však zaneřádí.

Kubera zvracel? Malát natotata

píše, že musel pozřít jedy hadí.

Vystrčilovi nejíst čínu radí.

Kubera holt byl kuřák vytrvalý,

to potom jednou nadobro se svalí.

Jistí by ovšem viděli dost rádi,

kdyby řev proti Číně vyvolali :

Klvaňa s Kundrou stejné noty ladí.


Zase nám stejní lotři sprostě lhali.

Aspen institut pronajímá sály.

Doba je tvrdá, navíc strašně pádí.

Elfové zatím pouze zaplakali:

Klvaňa s Kundrou stejné noty ladí…


Zapomenout ovšem nelze na hlavní mediální tvář Fora24.cz, Pavla Šafra. V článku „Past na svobodu slova“ jsem se zabýval jeho systematickými profesními selháními – viz http://www.novarepublika.cz/2015/04/past-na-svobodu-slova.html. Co že P. Šafrovi dlouhodobě vytýkám?:

1) Je nekonzistentní. V případě obdobných kauz volí zcela protichůdné přístupy a zaujímá naprosto rozdílná stanoviska. 2) Používá paušalizaci, dehonestaci, škatulkování – aniž cokoli podloží fakty. 3) Nehledá, ale káže, co by být mělo. Tím deformuje investigativní přístup novináře – a sklouzává k ideologičnosti. 4) Otevřeně a vědomě překrucuje realitu, neboť tomu, koho chce zdiskreditovat, vsouvá do úst, co ten nikdy prokazatelně nikdy neřekl.


Na závěr básní připomenu odchod Terezy Spencerové, kterou Forum24.cz silně dehonestovalo:


Snad je ti líp…


Jsou zprávy, jež vás opaří i zmrazí,

že vaše slova váznou v hrdle kdesi.

Na svět i z něho odcházíme nazí.

Po ránu šálek nikdo nevyvěsí.


Kávička ranní náhle hořce chutná,

na dně je lógr z mainstreamu a šedi.

Tomu vzdor lidí byl a bude putna.

Ona se ptala – chtěla odpovědi.


Získala první z našich od Asada,

rozhovor, který lidem cosi sdělil.

Nepsala, jak jí někdo shora zadá,

prázdno tu po ní zbylo po neděli.


Stala se štvancem, že se nepodbízí,

že není pružná jako „mistři pera“.

Ti víc, než prádlo mění vlastní vizi.

Terezo, chybíš. Rána budou šerá.


Byla jsi vždycky milovnicí vína

a také pejsků, kteří nezarmoutí.

Měla jsi nadhled, stejná, nikdy jiná

a svoje věty nepletla jsi z proutí.


Píšu tak nerad všechna tato slova:

Budeš moc chybět, perlo Literárek.

Sbohem Ti dává, kdo Tě v úctě chová.

Terezo, měj se. Snad je Ti líp,

Marek


Zhruba v polovině srpna tedy vyjde nový Týdeník FORUM. Někdo holt mediálně Piráty+STAN a Trojkoalici ODS, TOP09 a KDU-ČSL tlačit musí. Je zcela příznačné, že toto médium má za zády Aspen Institute Central Europe. Komu tedy imponuje agresivní proválečná politika USA, ví, koho volit. Koho (ne)volit pak víme i my ostatní, kteří chceme žít v míru.

Týdeníku FORUM přeji jediné – masivní bojkot – aby měl maximálně takovou přízeň, jaké se od voličů dostává senátorům ve druhém kole voleb. Do stoky je totiž lepší nelézt – člověk by jí mohl načichnout.