Dlouhý proces

 

Ne, toto téma nebylo vyřešeno, neboť mnoho současníků potřebovalo silný závěrečný úder. Literární prameny probouzí v roce 2018 vzpomínky na útěk a vyhnání, což se projevilo také na Lipském knižním veletrhu. Současní svědci stále mluví, zasílají vzpomínky a fotografie redaktorům. Jsou to vzpomínky, které udržují historii naživu. Pro „Sudetenpost" je to jasné znamení, že válka a poválečná kapitola ještě není uzavřena. Romány o obtížích příchodu vyhnanců, o nedostatku soudržnosti mezi starými a „novými“ občany, o traumatech z dětství a mládí, kterými lidé trpí od té doby, jsou nejprodávanější. „Stará země" autora Dörte Hansena je jedním z mnoha příkladů. 

 

A už to nejsou jen listy vyhnanců, které působí proti neznalosti významu a rozsahu "etnického čištění". Historik Andreas Kossert (narozený roku 1970), zaměstnanec berlínské „Spolkové nadace útěku, vyhnání, smíření“ nebyl první, kdo si stěžuje na chybějící vítací kulturu v bezprostředně poválečném období, kdy Němci „z východu“ přišli mezi místní obyvatele. „Byla to jasná xenofobie", shrnul vědec ve zvláštním čísle časopisu Spiegel. Kossert: „Pokud se můžeme učit ze zkušenosti po roce 1945, integrace je velmi dlouhý, někdy vícegenerační proces." 73 let po skončení války, 70 let po začátku studené války, je tu stále tlustá pokrývka ticha nad mnoha otřesnými detaily. 

 

Nelze se vyhnout minulosti: historická pravda se blíží jen malými krůčky. Internace a nucené práce „sudetských“ Němců po kapitulaci Wehrmachtu jsou do značné míry nezmapovanou kapitolou. Bylo postiženo asi 200.000 lidí. Historik Dr. Raimund Paleczek uvedl v malém, ale pozoruhodném díle přesná čísla a umístění českých sběrných a koncentračních táborů; dokumentace je k dosažení v Sudetoněmeckém institutu, Hochstrasse 8, 81669 Mnichov, za pět euro (ISBN 978-3-933161-12-3). 

 

Paleczek cituje historika Tomáše Valtra, který poukazuje na nedostatečné úsilí při hledání bývalých delikventů. Toto historické a právní prázdné místo je dalším důkazem, že ani v roce 2018 není poválečné období ještě uzavřeno. Kdo by mohl odpovědně mluvit o tlusté čáře za minulostí – jen pár některých horlivých politiků v politických stranách a sdruženích!?

 

Gernot Facius, Sudetenpost, 04.05.2018, str. 2

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf