Díky, Horste Seehofere!

 

V letech 2008 až 2018 patron sudetoněmecké etnické skupiny, od roku 2013 také nositel Karlovy ceny

 

Bavorský předseda vlády, Horst Seehofer, oznámil 6. března svou demisi předsedkyni Bavorského zemského parlamentu Barbaře Stamm k 13. březnu. Jeho prohlášení je pozoruhodné:

„Paní předsedkyně, v souladu s článkem 44 odstavce 3, bodu 1 Ústavy Bavorska odstoupuji od půlnoci dne 13. března 2018 z funkce ministerského předsedy. Žádám o zároveň o pochopení, že nemohu pokračovat v plnění povinností až do slibu nového předsedy vlády (článek 8, odstavec 3, věta 1 zákona o právním postavení příslušníků státní správy).

Za důvěru Parlamentu, která mi byla poskytnuta během mého funkčního období, bych rád vyjádřil své nejsrdečné poděkování.

Bavorsko je dnes lepší než na počátku mého funkčního období v roce 2008. Mnoho jsme vykonali, dosáhli jsme velkých úspěchů a vytvořili jsme něco trvalého.

S Českou republikou jsme změnili chladné vztahy na  období vzájemné úcty a přátelství pro budoucnost. To zůstane nadcházející generaci. Děkuji sudetským Němcům za tuto společnou cestu.

Investovali jsme do vzdělávání, kultury a výstavby jako žádná jiná země, a tak zajistili důstojné životní podmínky.

Lidem se musí dařit dobře, pak se daří dobře i zemi. V návaznosti na tento hlavní princip jsem jako předseda vlády utvářel politiku téměř deset let.

Přeji všem lidem a zemi všechno nejlepší, mému nástupci a nadcházející zemské vládě šťastnou ruku. Bylo pro mne ctí, sloužit své zemi jako předseda vlády.

S pozdravem Horst Seehofer."

 

Zásada, že sudetským Němcem budete původem, manželstvím, vstupem do landsmanšaftu nebo udělením Evropské Karlovy ceny sudetských Němců bezpečně platí pro Horsta Seehofera, prohlásila nositelka Karlovy ceny Barbara Stamm.

Mluvčí etnické skupiny, Bernd Posselt, poděkoval Horstu Seehoferovi. Řekl, že „je jeden z velkých patronů, protože otevřel sudetoněmecké etnické skupině, spolu s vedením landsmanšaftu, zcela nové perspektivy.“ Desetiletí veřejné diplomacie díky Seehoferovi přineslo dnešní oficiální kontakty, které potřebují pokračování a další rozšiřování, v zájmu sudetských Němců. Jaký význam mají sudetští Němci pro Seehofera se ukázalo v jeho připomínce naší etnické skupiny v několika novoročních poselstvích v bavorské televizi, v jeho důležitých projevech i mimo Sudetoněmecké dny a nyní v jeho krátkém rozloučení, jako bavorského ministerského předsedy. V něm „kromě nás nezmiňuje žádné další bavorské kmeny a žádnou jinou skupinu“. Posselt vyjádřil své potěšení ze srdečné a hluboké spolupráce s nastávajícím spolkovým ministrem vnitra, ministrem pro výstavbu a vlast v Berlíně, Horstem Seehoferem. 

Steffen Hörtler, zemský předseda sudetských Němců v Bavorsku, zároveň zástupce Posselta ve spolkovém předsednictvu SL, řekl: „Spolkové předsednictvo SL děkuje odstupujícímu bavorskému premiérovi, Horstu Seehoferovi, za jeho velké ocenění sudetoněmecké etnické skupiny. To, že svou rezignaci také oznámil dopisem  sudetským Němců ukazuje, že je důležité, že jako sudetoněmečtí vyhnanci a jejich potomci zde jsme pro komunikační proces s českými sousedy.  V těchto neklidných časech se Bavorsko může spoléhat na vlasteneckou politiku svého čtvrtého kmene. Je jasné, že jsme na dobré cestě. „Nicméně v obtížných otázkách v kontextu vyhnání je ještě v sudetoněmecko-bavorsko-české spolupráci mnoho předsudků.

Již před sametovou revolucí v Československu jsme usilovali o dialog s lidmi své vlasti, čímž jsme připravovali cestu pro dobré vztahy na politické úrovni. Historický úspěch dnes motivuje stále více mladých lidí, aby pokračovali v cestě prarodičů a rodičů. V Bavorsku v tomto ohledu prožíváme rozmach", říká Hörtler.

„Budu upřímný: nové konstelace ve spolkové a zemské vládě vyvolávají očekávání mezi našimi krajany: V Mnichově doufáme že se zachová a stabilizuje podpora naší zastřešující země. V Berlíně nyní prakticky sedí politika vlasti u stolu kabinetu", řekl Hörtler.

Sudetendeutsche Zeitung, 16.3.2018, str. 1, bez autora a značky

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf