Dialog ve středu Evropy

XXVII. Brněnské sympozium

 

Ackermann-Gemeinde a společnost Bernarda Bolzana, společně s městem Brnem, pořádají  od 23. do 25. března 2018 v Brně konferenci : XXVII. Brněnské sympozium "Dialog ve středu Evropy".

Téma je : Evropa mezi integrací a úpadkem (1918/2018)

Kam směřuje Východní Evropa?

 

Rok 1918 přinesl zhroucení nadnárodního habsburského impéria a vznik postdynastické Evropy. Na letošním sympoziu se chceme, sto let po tomto historickém zlomu, zabývat současným vývojem ve střední Evropě. Za tímto účelem budeme diskutovat o minulých a současných konkurenčních idejích, integraci a dezintegraci, cílech a politice, a také identifikovat rizika a důsledky těchto trendů.

 

V Evropě pozorujeme vzájemný odklon, zejména mezi "Západem" a "Východem". Evropské úspěchy a integrační kroky jsou stále více zpochybňovány a zdají se být ohroženy. Současně existují snahy, iniciované zejména francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, jejichž cílem je větší spolupráce. Kde vidí východoevropské země své budoucí místo v měnící se a diferencující se Evropské unii, která by mohla přinést "Evropu několika rychlostí"? Jaké jsou hlubší důvody pro zvláštní cestu "visegrádských států"? Odpověď bude sotva možná bez pohledu do historie. A jakou roli by mělo sehrát Německo, jako přímý soused  východoevropských zemí?

Na závěr se budeme ptát, jak může být vytvořena nová důvěra. Jako hlavní příčinu celkové ztrátu důvěry na evropské úrovni a mezi zeměmi vidíme v neschopnosti EU jednat a reformovat se v mnoha oblastech. Bez skutečné důvěry však úkoly, které máme před sebou, nelze společně řešit a vyrovnat se s nimi.

Vítězové soutěže o esej představí své názory na to, co odděluje "Východ" a "Západ" EU. Kromě toho jsou v sobotu odpoledne k dispozici tři panely, z nichž každý se věnuje vlastním otázkám sympozia.

 

Jste také zváni, abyste se v letošním roce aktivně podíleli svým přispěním. Vzhledem k nezbytnému naplánování Vás žádáme o registraci Vaší účasti co nejdříve, nejpozději však do 2. března 2018, přiloženým formulářem. Účastnická kapacita je omezená.

Český účastník má za účast, ubytování a stravování zaplatit 800 Kč / 400 Kč studenti, což odpovídá 30 €, a to umožněno vynikajícím financováním od dárců pro rok 2018. Ze strany účastníků z Německa a Rakouska je třeba zaplatit částku ve výši 60 € za osobu.

Další informace o místě konání, příjezdu a dalších organizačních otázkách budou poskytnuty s potvrzením o registraci.

Sympozium proběhne s podporou města Brna a pod záštitou primátora Petra Vokřála.

 

Děkujeme za podporu:

Spolkové ministerstvo vnitra www.bmi.bund.de

Česko -německý fond budoucnosti fond www.zukunftsfonds.cz

Visegrádský fond www.visegradfund.org

--------------------------

Konference Dialog uprostřed Evropy bude sledovat v historickém kontextu nejaktuálnější vývoj ve střední a středovýchodní Evropě. Téma „Evropa mezi integrací a úpadkem (1918-2018). Kam směřuje středovýchodní Evropa?" se zabývá 100 výročím vzniku současné, tedy postdynastické Evropy. Na konferenci se objevují tvůrčí myšlenky o politice vedoucí k integraci, či rozpadu Evropy, o rizicích a příčinách těchto trendů. Další informace o této konferenci:

https: //www.bernardbolzano.cz/dialog-uprostřed-evropy-2018

Projekt je spolufinancován Městským úřadem Brno, Česko německým fondem budoucnosti, německým Spolkovým ministerstvem vnitra a vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat nápady pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

ProČeské národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf