Demonstrace bez České televize

Marek Řezanka

Uskutečnila se první masová demonstrace proti vládě Petra Fialy, a to 3. 9. 2022 na Václavském náměstí. Proběhla bez násilností a vulgarit. Řečníci, vzdělaní lidé a odborníci (například Ing. Ivan Noveský, zakládající ředitel sekce Kanceláře Energetického regulačního ústavu, Ing. Vladimír Štěpán, energetický expert, Ing. Jan Skalický, bývalý ředitel Ředitelství vodních cest České republiky, doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze či PhDr. Josef Skála, CSc., ředitel Institutu české levice, kandidát na prezidenta) přednesli věcné příspěvky týkající se konkrétních zásadních selhání stávajícího kabinetu, a to nejen na poli energetiky. Pánové Skalický či Skála jsou navíc osobnostmi Sdružení za obnovu národní suverenity, Kudy z krize. Zde je odkaz na vystoupení jednotlivých řečníků: .

 Na první pohled jsou zřejmé následující skutečnosti:

1)     Na rozdíl od akcí Milionu chvilek pro demokracii, Česká televize nejenže občany k této demonstraci nesvolávala, ale ani nepřinesla divákům záznam z této akce. Nezajímala ji vystoupení protestujících, jejich vize a cíle. Jednoduše se tváří, že se nic nekonalo.

2)     Na rozdíl od akcí Milionu chvilek pro demokracii zde vystoupili skuteční odborníci, a ne herci z reklam, kteří pětikoalici lidem nabízeli se stejným zápalem jako Bohemia Energy. A obojí se ukázalo jako klamavá reklama.

3)     Na rozdíl od akcí Milionu chvilek pro demokracii je zde odhad účastníků patrně podhodnocován. Anebo byl nadhodnocen počet demonstrujících za Milion chvilek pro demokracii. Stačí porovnat dostupné fotografie z Václavského náměstí z obou akcí.

4)     Podařilo se sjednotil lidi levicově i pravicově orientované, lidi různého vzdělání, různého společenského postavení a různého věku.

5)     Na rozdíl od akcí Milionu chvilek pro demokracii, jenž nectil výsledky řádných parlamentních voleb, nynější demonstrující mohou poukazovat na fakt, že i poslední volby vyhrál s velkým odstupem A. Babiš, a teprve za ním následovala ODS. Poslanci Spolu ani poslanci PirStanu neexistují – a současná vláda vládne jen kvůli zásahu P. Rychetského, jenž umožnil, aby tzv. předvolební koalice mohly uspět už s 5 % hlasů. Navíc se demonstruje proti krokům vlády, jejichž dopad na občany této země je možné hodnotit jako likvidační. Pokud by existovala přímá odvolatelnost politiků (lidmi v referendu), patrně by tento kabinet již nevládl.  

 Petr Fiala se dne 18. 11 2019 na Twitteru vyjádřil: „Připadalo by mi jako politikovi zvláštní podepisovat výzvu Milion chvilek pro demokracii, ale mohu a chci prohlásit: Dělám a budu dělat politiku, která respektuje demokratická pravidla a instituce, nelže, nekrade, nestraší a není ve střetu zájmů.

 Tehdy současnému premiérovi evidentně nevadilo, že protestující chtějí „sundat“ vládu. Byla to totiž vláda Babišova, ne jeho. Navíc se zavázal, že bude respektovat demokratická pravidla (která se neslučují ani s cenzurou, ani s podporou udávání), že v jeho vládě se nebude lhát (Kolikrát už nám to zalhal pan Rakušan v souvislosti s panem Mlejnkem a kauzou Dozimetr?), v níž se nekrade, a která není ve střetu zájmů. Toto vše zcela prokazatelně porušil.

 Petra Fialu ani nenapadlo, že by Milion chvilek pro demokracii obvinil ze sledování proamerických zájmů na úkor občanů České republiky. Zato má jasno, kdo že to proti němu nyní protestuje: „Je jasné, že ruská propaganda a dezinformační kampaně se objevují na našem území opakovaně a někdo jim prostě podléhá… Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů.

Nedávno se Petr Fiala vyjádřil ve smyslu, že se nesetkává s odporem proti své vládě. Nyní tedy dostal jasný signál, že odpor zde je – a že je mohutný. Vykolejilo ho to do té míry, že protestující občany s českými vlajkami označil za nástroj „ruské propagandy“. Jeho ministr vnitra, kterého je možné podezírat z krytí nezákonného jednání mafiánského typu (kauza Dozimetr), pak může všechny označit za „ruské šváby“ a vytvořit na ně speciální jednotku rychlého nasazení.

 Plně se též projevili někteří prezidentští kandidáti. Marek Hilšer si z celé akce odnesl jenom to, že „musí bránit zem před putinismem“. Petr Pavel, alias agent Pávek (více viz materiály historika Petra Blažka) chce pro změnu oddělovat obavy lidí od „extremismu“. Bylo by zajímavé znát metodu, kterou hodlá k této dělbě praktikovat. Danuše Nerudová přišla s ohromujícím odhalením, že strach vede k radikalizaci. Škoda že se nevěnovala konkrétním vládním krokům, které tolik občanů naší země oprávněně děsí.

 Petr Fiala obviňuje demonstranty, že nemyslí na národní zájmy. Ti zas pro změnu z téhož důvodu požadují jeho demisi. Požadují demisi vlády, kterou viní z diletantismu a soustavného poškozování zájmů většiny občanů naší země. Právě Česká televize měla divákům umožnit, aby se seznámili s argumenty žalujících. Ona se ale dlouhodobě jako veřejnoprávní médium nechová. Ona kope za Milion chvilek pro demokracii, za pana Rakušana a za pana Fialu. Do jakékoli opozice toliko kope, zesměšňuje ji – a nedává jí prostor k vyjádření. Nyní se tváří, že se žádná masová protivládní demonstrace nekonala. Takové médium, jež nás objektivně neinformuje, nepotřebujeme – a obejdeme se bez něho.

Premiér Fiala potom svým hloupým výrokem na adresu mnoha občanů tohoto státu prokázal, že se na svou funkci nehodí.

 Toto byl pouze začátek. Nespokojených bude přibývat – a tlak na Fialův kabinet bude sílit. A to tím více, čím odporněji se na adresu demonstrantů budou fanatici typu Pavla Šafra (nazval je „póvlem“ – a přál by si, aby proti nim zasahovala policie – nebo rovnou Rakušanův Mlejnek?) vyjadřovat.

Pro naši zemi je dobře, že si mnozí občané uvědomili, že za své zájmy musí bojovat. A že chtějí–li mít nějakou budoucnost, nesmí v ní figurovat ani Petr Fiala na postu premiéra, ani Vít Rakušan ve funkci ministra vnitra – a ani Jozef Síkela jako ministr průmyslu a obchodu.

Řada z nás má vizi České republiky jako země potravinově i energeticky soběstačné, vojensky neutrální, vzdělané, pluralitní, zdravé a silné. Prý je tato vize extremistickou. V takovém případě buďme extremisty všichni. Bez České televize, bez Milionu chvilek pro demokracii a bez politiků, kteří se nadýmají, jak vše zvládnou a zajistí, ale výhradně ve svých prázdných prohlášeních.