Daniel Herman je „slavný“

 

Zatím však není předsedou Ackermann-Gemeinde, jak někteří autoři psali nebo dokonce píší. A doufejme, že ani nebude. Tak vysoko se nedostane.

 

Herman předsedá Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG), které sídlí v Praze. Ackermann-Gemeinde (AG) je sídlem v Mnichově. Jejím spolkovým předsedou je Martin Kastler. Ten má ještě další funkci. Je ředitelem zastoupení nadace Hannse-Seidela v ČR. Býval poslancem Evropského parlamentu (CSU).

 

Z formálně-právního hlediska jsou SAG a AG samostatnými subjekty. Jak to vypadá ve skutečnosti? Říšské ( jinak celoněmecké) sjezdy pořádá AG a SAG společně. Volí společně také spolkové orgány, zejména spolkového předsedu.

 

AG je, vedle Seliger-Gemeinde a Witikobundu jednou ze základních složek tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL). Prostřednictvím AG se dostává SAG k SL. Volně bychom mohli mluvit o zprostředkovaném členství, které faktické vztahy víceméně potvrzují.

 

S jistou nepřesností bychom mohli označit D. Hermana za zprostředkovaného (nepřímého) člena SL.

 

K spolku SAG

Původ

Spolek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) vznikl na počátku roku 1999 v České republice nejdříve jako občanské sdružení. Navazuje na působení německého spolku působícího od roku 1946 nejdříve ve SRN a později i v Československu – Ackermann Gemeinde (AG se sídlem v Mnichově). SAG se hlásí k morálnímu odkazu tohoto spolku a k jeho nejlepším tradicím. Název Ackermann-Gemeinde je odvozen od literárního díla ze 14. stol. „Ackermann aus Böhmen“/„Oráč z Čech“ (Vyšehrad, 1994), které napsal Jan ze Žatce, rodák ze západních Čech a notář Nového Města Pražského.

 

Ze stanov SAG

Název a účel spolku

 

Název organizace zní Sdružení Ackermann-Gemeinde, z. s. (dále jen SAG). Účelem SAG je přispívat ke konstruktivnímu utváření Evropy. Činí tak u vědomí staletí trvajících společných dějin Čechů a Němců. Proto se svojí prací zasazuje o uchování společného kulturního dědictví a o smíření obou národů. Při své práci vychází z křesťanských zásad. Podstatným úkolem organizace je také sociální a charitativní činnost jako jeden ze základních postojů křesťana.

 

SAG zve ke členství nejen křesťany, ale i ty občany, kteří se chtějí zasazovat o mírové soužití v Evropě. SAG úzce spolupracuje se spolkem Ackermann-Gemeinde v SRN i s jinými sobě blízkými organizacemi v České republice a v zahraničí

 

Zjednodušeně můžeme říci, že SAG je prodlouženou rukou a hlásnou troubou SL v ČR.

J. Skalský

 

Více zde: http://www.ackermann-gemeinde.cz/stanovy/

Více zde: http://www.ackermann-gemeinde.cz/o-nas/