Další zadlužování státu nebo válečné reparace, které nám Německo dluhuje?

Máme dále zadlužovat stát, který pod tíhou téměř 3 bilionů dluhů může jen zčásti plnit své funkce, zvláště sociální, takže chudnutí obyvatelstva probíhá velmi rychle?

Podle zprávy OSN z 30.11.2022 se ČR zařadila na druhé místo ve světě v poklesu reálných mezd pracujících. Statisíce našich spoluobčanů žijí v chudobě či na jejím okraji.

Alternativou tohoto vývoje je urychlené zahájení diplomatických jednání s Německem, aby nám konečně zaplatilo reparace, které nám dosud dluhuje. Ve hře je asi 6 až 8 bilionů korun. Po získání reparací můžeme stát oddlužit a ještě masově investovat do ekonomiky i dalších společensky významných oblastí. Proces pauperizace obyvatelstva tak bude zastaven.

Současná Fialova vláda svým činy fakticky zvolila první alternativu. Většina občanů republiky je však zainteresována na realizaci druhé alternativy. Je–li pro současnou vládu jediným zdrojem státní moci lid, pak by se lidu měla zeptat, jak nahlíží na naši budoucnost. Jinak vládní prohlášení o demokracii jsou jen verbálním zastíracím cvičením.

Dr. O. Tuleškov