Co víme o pamětní desce paní Hany Benešové

V květnu 2005 byl slavnostně odhalen pomník prezidenta E. Beneše na Loretánském náměstí v Praze, blízko Černínského paláce, kde Beneš ve funkci ministra zahraničních věcí celá léta pobýval.

Současně s touto velkou slávou byla odhalena i pamětní deska paní Hany Benešové na domě č. 2, kde dlouhodobě bydlela.

Pomník pana prezidenta stojí stále na místě. Pamětní deska jeho manželky však nikoliv. Je to jen několik měsíců, co jsem se stavěl u pomníku pana prezidenta a poté se zastavil u budovy, kde byla pamětní deska paní Hany Benešové. Byla, ale v době mé návštěvy nebylo po ní ani stopy, nacož pak nějaké vysvětlení, kde pamětní deska je a proč byla sejmuta a kdy se vrátí na původní místo.

Co víme o předmětné pamětní desce?

V roce 2005 byla odhalena. Podle informace byla však v roce 2012, z důvodů práce na domě, který procházel rekonstrukcí, odborně sejmuta. Údajně byla uložena v Galérii hl. m. Prahy, kde má projít renovací.

Podle pana ing. Oldřicha Lomeckého, tehdy starosty MČ Praha 1, bude osazena na dům, kde je „Knihovna Václava Havla“, až bude řádně ukončeno kolaudační řízení.

Co nás zaráží?

Pamětní deska paní Hany Benešové byla odhalena v květnu 2005. Sejmuta byla, údajně z důvodů stavebních prací na budově, v r. 2012. Nyní je již rok 2019. A deska nikde. Jak dlouho ještě mají trvat stavební práce na „Knihovně Václava Havla“?

Je však možné tuto desku vrátit na původní místo přes „probíhající stavební práce“. Původní místo, kde byly pamětní deska instalována, se řádně opraví, stejně tak jako část jí blízké fasády. A deska může být po 7 letech vrácena na své místo.

Co však vzbuzuje důvodné pochybnosti o uvedeném, je tvrzení pana ing. Lomeckého, že pamětní deska bude podrobena renovaci. Samovolně se nám dere ze rtů otázka, proč k renovaci nedošlo již v době, kdy „probíhaly stavební práce na budově“ a jakmile tyto by skončily, renovovaná pamětní deska mohla být bezodkladně umístěna tam, kde byla původně instalovaná.

Pokud kolaudace je v nedohlednu, po „pouhých“ 7 letech prací, bylo by nutné, jak jsem přesvědčen, desku na přednostně dokončené části fasády budovy instalovat, protože zřejmě práce na budově jsou stavbu století.

Na konec otázku, která se vtírá.

Když všechny údaje, které máme k dispozici, shrneme, můžeme dojít i k závěru, že někomu se pamětní deska paní Hany Benešové na budově „Knihovny Václava Havla“ asi nelíbí, že ji tam zřejmě nechce mít. Je to možné? Ano, tvrdit s jistotou to však nikdo nemůže. Nebo naopak jde o pouhou lhostejnost, lajdáctví? Jistě i další vysvětlení by se našla, pravděpodobná i ta nepravděpodobná. Ale pryč od těchto úvah! Faktem je, že pamětní deska paní Hany Benešové již je sedm let mimo místo své původní instalace. A to rozhodně není dobrá zpráva. Všichni totiž čekáme na sdělení, že pamětní deska je konečně na svém místě. Až se tak stane, zeptáme se ještě, proč vše tak předlouho trvalo?

Dr. O. Tuleškov