Co bylo Německem ukradeno musí  být Německem vráceno, co Němci u nás zničili, musí nám nahradit!

Jak se prokousáváme k pravdě 5

 

Náš dotaz:

V. Kdy začneme na Německu vymáhat reparace?

 

Odpověď Úřadu vlády ČR:

Na Vaši pátou otázku, kdy ČR začne vymáhat na Německu reparace, jak jsme Vám opakovaně sdělovali, česká strana považuje tuto otázku za uzavřenou a vyřešenou, jak ostatně naznačuje i výše zmiňovaný text Česko-německé deklarace.

 

V naší petici ze 7.12.2016, kterou jsme postoupili B. Sobotkovi, předsedovi vlády ČR, jsme dále uvedli k tomuto bodu:

Pokud byste, pane předsedo vlády, plnil svůj ústavní slib, byla by Vaše povinnost ještě dodat, že jsme to my, kteří máme nárok na reparace, které nám Němci dosud nezaplatili a dluhují. O reparace se hlásí v současnosti Poláci i Řekové. Místo toho, abychom se k nim přidali, zastáváte stanovisko, že jsme se jich vzdali.   

 

Česko-německá deklarace, jíž se dovoláváte, nemohla změnit a také nezměnila naše nároky na reparace, založené rozhodnutím spojenců v Postupimi a Pařížskou reparační smlouvou. Změny těchto mezinárodních smluv mohou být uskutečněny pouze všemi signatáři, pokud se jednomyslně dohodnou na změnách. Nejen proto náš nárok na  reparace, jak jsem přesvědčen  spolu s dalšími,  např. i s prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem, CSc., vůči Německu trvá.

Nelze přehlédnout, že někteří němečtí politici, zvláště ti tzv. sudetští, vznášejí vůči nám nejrůznější nároky, a to vysloveně i finanční. Sudeti tak činili celá desetiletí. Dnes nejsou již tak přímočaří, ale jak vyplývá z výroků řady jejich známých činitelů,  svých „nároků“ se nevzdali.

 

Ostatně Česko-německá deklarace neměla a ani  nemá takovou právní sílu, aby negovala nebo podstatně změnila  jeden ze základních principů mezinárodního práva, a to, že agresor je povinen své oběti nahradit všechny škody, které jí agresí vznikly. Že Němci byli agresory a my jejich obětí snad nikdo, kromě hrstky kolaborantů, nepochybuje. Postupimská dohoda i Pařížská reparační smlouva, již jsme byli signatáři, z uvedeného principu mezinárodního práva vychází.

 

Němci jsou nám povinni zaplatit na reparacích přibližně přes 3 biliony korun. A Vy se ani nesnažíte tyto peníze získat, přestože víte, v jakých podmínkách žije značná část českého národa.  Máme desítky tisíc bezdomovců, další lidé, včetně některých rodin, bydlí v otřesných podmínkách na ubytovnách, máme desítky tisíc, možná, že jich je kolem 100 tisíc, dlouhodobě nezaměstnaných, kteří bídně žijí jen ze sociálních dávek, máme neúplné rodiny, rodiny s větším počtem dětí, z nichž některým, údajně kolem 100 tisíc, rodiče nemohou zaplatit ani obědy ve školních jídelnách. Máme důchodce, zvláště ty, kteří žijí osamoceně, někdy nemají ani na léky. Ostatně asi 40% našich domácností žije z měsíce na měsíc. Už i u nás jste ztratili část mladých lidí. Ztracená generace Vám to nezapomene. Náš stát je těžce zadlužený, jsou silně zadlužení i někteří naši spoluobčané. Kolik bilionů korun stát a jednotlivci dluhují?  Tři či čtyři biliony?  Částka více než 3 biliony, kterou nám Němci dluhují na reparacích, podstatně uvedené zadlužení může snížit. Může celkově značně vylepšit bilanci státu i život lidí. A ke všemu tomu do republiky ročně plyne asi 80 miliard korun, zatímco z republiky až 400 miliard.

 

Kolik politiků u nás ještě nedávno křičelo, co bylo ukradeno, musí být vráceno. Copak nám Němci nevykradli v průběhu druhé světové války republiku? Kolik našich zdrojů použili k vedení jejich barbarské války a dokonce i proti nám?  Co všechno u nás zničili ještě v posledních dnech války? Jde o desítky, stovky miliard korun. Především však zabili, zavraždili na 360 tisíc našich lidí, sudetští Němci se na všem uvedeném podíleli. Obecně je naší předkové považovali za zavilejšího a nebezpečnějšího nepřítele než říšské Němce.

ČSSD již jednou hluboce zklamala, pokud šlo o církevní restituce. Volební sliby, že vše po vítězství ve volbách přezkoumá, dokonce byly slyšet hlasy, že o církevních restitucích by měly rozhodnout občané v referendu, po volbách vše  postupně odsunula. Naděje skončily v zapomnění. Připravili jste republiku, zvláště ve spolupráci s KDU, takto o miliardy korun, nyní chcete připravit republiku o biliony korun?  Je na nich krev a oběti statisíců našich vlastenců, našich otců a dědů. Jejich práv a nároků se nemůžete, viděno i z lidského hlediska, vzdát. My, jejich pokračovatelé, na  dědictví po nich  trváme!

 

Náš komentář:

Pokud však, pane premiére Sobotko, trváte na tom, že „česká strana považuje tuto otázku za uzavřenou a vyřešenou, jak ostatně naznačuje i výše zmiňovaný text Česko-německé deklarace,“ je však třeba  řádně a plně doložit Vaše tvrzení.

 

Prosím proto o sdělení:

kdo, jaký ústavní činitel či činitelé, prosím o uvedení jména, či jejich jmen, jejich funkčního zařazení, konkrétně se vzdal, či vzdali, našeho mezinárodně schváleného práva na reparace od Německa,

kdy, den, měsíc a rok, tak učinil či učinili,

jakou právní formu použil, či použili, a plný text tohoto tzv. vzdání se práva ČR na reparace s odvoláním se na konkrétní smlouvy, na konkrétní  jejich ustanovení.

 

Vzhledem k tomu, že nejde o miliony, ale o biliony korun, považujeme za Vaši nevyhnutelnou povinnost řádně právně doložit toto vzdání se práva na reparace.

 

Kdyby vše bylo v případě prodeje OKD řádně právně ošetřeno, nemusel jste být v současnosti podezříván, pane předsedo vlády, že jste stát, tedy nás všechny, připravil zřejmě o desítky miliard korun.

 

Jste dále silně kritizován, že jste před parlamentními volbami sliboval upravit restituční nároky církví, a nic jste neučinil. 

 

Dějiny by Vás proto neměli spojovat alespoň s tím, že jste se vzdal nároků na německé reparace a tím jste hrubě nenapravitelně poškodil náš lid. Stačí, že se se zapíšete nechvalně tím, že jste sudety, kteří nám nadávají do zločinců proti lidskosti, válečných i genocidních,  označil za naše spojence.  Když neumíte, nechcete či se bojíte na Německu vymáhat reparace, odejděte. Udělejte místo tomu, kdo bude zásadně jinak hájit zájmy republiky a jejího lidu, než jste schopen Vy.

 

Je politováníhodnou skutečností, že v této tak zcela mimořádně významné záležitosti pro nás všechny, máte tak kvalifikované pracovníky, které pověřujete vyřízením petic, jimž řádné právní postupy jsou  cizí a stačí vše odbýt doslova několika  strejcovskými slovy.

 

Předpokládáme, že napříště Vámi pověřený pracovník vyřízením petice nebude již zaměňovat dopis s peticí a v souladu s petičním zákonem  bude postupovat při jejím vyřízení.

ČNL