Co se tu vlastně aktivuje…

Prezident republiky, Miloš Zeman, se sice zotavuje, nemocná politická scéna však neustává ve svých podlých snahách vedoucích k jeho svržení.


Ústavní právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy ještě před časem mluvil o aktivaci článku 66 toliko v souvislosti se zdravotním stavem hlavy státu:

Musíte mít prezidenta republiky, s nímž se můžete setkat. Nemáte-li ho, potřebujete náhradníka, u kterého to uděláte.“ (iRozhlas.cz, 22. 10. 2021)

 Nyní již pan Kysela zcela veřejně a bez obalu vyhrožuje:

 I když se prezident uzdravuje, může jeho psychika zůstávat pod vlivem nemoci, která narušuje jeho úsudek. To může být důvod, proč provokuje a porušuje ústavní pravidla. Kdyby se to začalo skládat jako mozaika, mohli bychom se znovu zabývat článkem 66.“ (E15.cz, 19. 11. 2021)

 Jinými slovy pan Kysela říká, že pokud pan prezident nebude postupovat, jak si přejí jistí politici, ti ho proto mohou zbavit úřadu. A takovýto postup je u nás možný? Média se nebouří? Nekonají se demonstrace, že vyhrožovat je nepřípustné?

 

 Aspoň každý občan může vidět, k čemu je u nás článek 66 dlouhodobě zneužíván. Dávno ztratil svůj původní význam – a stal se z něho donucovací klacek. S ním senátoři začali mávat již poté, kdy si jediný Miloš Zeman zachoval zdravý úsudek v kauze údajných ruských agentů a vrbětických explozích.

 

Kdo tady tedy porušuje Ústavu?

 Ústavní právník Zdeněk Koudelka hovoří zcela jasně: „Zbavit prezidenta pravomocí proto, že osobně někde nepoložil věnec či nepřednesl projev na slavnostní akci, už by byl otevřený protiprezidentský puč… Prezident jmenuje vládu a bez jeho souhlasu se ministrem nikdo nestane. Tak to je. Kdyby ústavodárce chtěl, aby ministry jmenoval premiér, napsal by to do Ústavy, ale on chtěl, aby ministr při jmenování potřeboval vyjádření premiéra formou návrhu i souhlas prezidenta formou jmenování.“

 Je potom na občanech této republiky, aby v případě, že hrstka politiků bude chtít protiprávně zneužít a aktivovat článek 66, aktivovali své síly a dali těmto politikům najevo, že tohle si líbit nenechají.

 Samozřejmě, že prezident republiky má právo odmítnout premiérův návrh toho kterého ministra. Je pojistkou, aby například ministrem zahraničí nebyl někdo, kdo podporuje terorismus či by mohl vyvolat revizi výsledků druhé světové války.  

 

 Nedopusťme, aby se zde místo právního státu aktivoval postup, kdy ten, kdo je určité politické klice názorově nepohodlný, bude odstaven. Až nebezpečně bychom se přiblížili závěru roku 1938, a to, pevně věřím, zažít nehodláme.

 

 Níže je uveden seznam politiků, kteří volají po aktivaci článku 66 i s citacemi jejich postojů:

 

Marek Hilšer (senátor):Pokud tedy hovoříme o tom, jak dlouho tolerovat prezidentovu indispozici vykonávat své pravomoci, nabízí se logicky období do uzavření dohody o sestavení vlády mezi politickými stranami, jež jsou schopny zformovat vládní většinu. V okamžiku, kdy tyto strany předloží návrh na personální obsazení vlády a představí své programové prohlášení, měl by prezident bez prodlení konat. Pověřit premiéra sestavení vlády a vládu jmenovat. Nebude-li toho hodnověrně schopen, aktivace článku 66 představuje legitimní východisko z nastalé ústavní krize.

Je třeba dodat, že hodnověrnost prezidentova rozhodování musí být podložena veřejnou kontrolou. Nelze akceptovat jakési ústní vzkazy o ústavních aktech z úst prezidentova mluvčího nebo kancléře. Ústavní pravomoci musí vykonávat ten, kdo byl zvolen občany České republiky v prezidentských volbách, nikoli subalterní či trestně stíhaní úředníci bez bezpečnostní prověrky.

Přes veškeré politické kontroverze a soupeření nejlepší řešení současné situace představuje brzké uzdravení prezidenta a plný návrat jeho kognitivních schopností tak, aby byl schopen v souladu s politickou realitou rozhodovat racionálně a konstruktivně v zájmu dobrého fungování země.“ (Deník referendum, 17. 10. 2021)

 

 Zdeněk Hraba (senátor, STAN): Doporučujeme stanovit harmonogram kroků k tomu, že prezident republiky nemůže vykonávat svou funkci.“ (E15.cz, 19. 10. 2021)

 

 Miloš Vystrčil (předseda Senátu ČR, ODS, mj. veřejně vyzval občany: „Vykašlete se na zákony.“): Pokud by byla informace, že je v kondici, která mu umožňuje vykonávat své prezidentské pravomoci, tak – mluvím sám za sebe – nepovažuji za potřebné, abychom dělali další kroky.“ (29. 10. 2021)

 

 Pavel Fischer (senátor): „Pokud si nepoložíme potřebné otázky včas, mohli bychom se dostat na práh ústavní krize. Návrh našeho výboru pro bezpečnost na aktivaci článku 66 Ústavy leží na stole. Nyní záleží na vůli senátorů a poslanců, každého z nich zvlášť. Zařadit bod na jednání lze velmi rychle. Svůj podpis bych znovu připojil, a to jak s ohledem na ochranu funkce prezidenta republiky, tak na bezpečnost státu.“ (10. 10. 2021, tisková zpráva)

 

 Zpráva senátora zpravodaje Pavla Fischera (13. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR): „Z jednotlivých výroků a aktů jednání i celkových postupů Miloše Zemana je patrno, že tento není schopen vykonávat kompetence a povinnosti, vztahující se k výkonu funkce prezidenta republiky jakožto ústavního orgánu, jak jsou zakotveny v ústavním slibu prezidenta republiky, v Ústavě, ústavních zákonech tvořících ústavní pořádek, i v dalších zákonech.“ (2. 6. 2021)

 

 Jiří Drahoš (senátor): „Po přečtení dopisu pana ředitele Zavorala zbývá jediné. Aktivovat článek 66, není jiná možnost.“ (18. 10. 2021)

 

 Džamila Stehlíková (lékařka, exministryně, LES): Za pár dnů Parlament aktivuje čl. 66 a odvolá prezidenta bez ohledu na to, kdy proběhne vytažení ze zásuvky.“ (12. 10. 2021)