Co by vám z projevu premiéra P. Nečase před bavorským zemským sněmem ze dne 21.2.2013 nemělo ujít


Máme-li v této zkoušce obstát, měli bychom být upřímní. Litujeme, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny.“


Jaká je skutečnost?

Vítězní spojenci rozhodli o přesídlení německého obyvatelstva z Československa i Polska. Nikoliv tedy o vyhnání! Československo v souladu s tímto rozhodnutím a pokynů Spojenecké kontrolní rady (SKR) přesídlení Němců z republiky uskutečnilo. Za jeho vzorné provedení jsme získali uznání i pochvalu od SKR.


Pokud jde o vyvlastnění přesídlovaného německého obyvatelstva, pak bylo provedeno podle rozhodnutí spojenců, učiněná na Krymu a v Postupimi, a plně v souladu s Pařížskou reparační úmluvou. Konfiskovat německý majetek jsme měli tak, aby se nedostal zpět do německých rukou.


Kolektivní charakter přisuzování viny se nekonal. Po přesídlení německého obyvatelstva zůstalo v republice kolem 250 tisíc Němců. Někteří němečtí antifašisté přesídlili do Německa z vlastního rozhodnutí. Část z nich odjela do východního Německa, kde se angažovali při výstavbě nových německých správních a dalších orgánů. Sovětské velení jim adresovalo zvláštní výzvu, na základě které odcházeli pak z ČSR.


Asi bychom se měli zmínit o „sudetoněmeckém“ vyznání víry. Jeho jádro spočívá zejména v následujících tvrzení: Byli jsme vyhnáni ze své vlasti, byli jsme okradeni o majetek, až 140 tisíc z nás bylo Čechy zavražděno,vyhnání mělo charakter etnických čistek. Češi se na nás dopustili válečných zločin, zločinů proti lidskosti a genocidních zločinů. Součástí tohoto vyznání víry též je požadavek, že „Benešovy dekrety“ musí být zrušeny.


Dějiny začínají vlastně až vyháněním Němců v r. 1945 a v roce 1946. O tom, čeho se Němci v roce 1938 a v dobách protektorátu dopustili vůči nám, se v „sudetoněmeckém vidění“ dějin téměř nemluví. A již vůbec ne o tom, že po vítězné válce pro Německo mělo dojít k likvidaci českého národa, naše historické sídliště měla být zbavena Čechů, Čech zde nemá co dělat, a osídlena Němci.


Dr. O. Tuleškov